Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Англосакси біля джерел російської державності.


В історіографії Східної Європи є два напрями: норманісти та антинорманісти. Принципова різниця між ними полягає у питанні про джерела державності Київської Русі. Норманісти вважають, що її основи закладали варяги, а антинорманісти впевнені, що вона розвивалася природним шляхом на місцевій основі. У їх суперечці, що наближається до трьохсотліття, фігурують два поняття: варяги та руси, відносини між якими визначають суть спору. Зміст поняття варяги вважається певним і ототожнюється зі шведами, якщо використовується не як метафора, а зміст поняття рус залишається невизначеним і обидві сторони висувають про нього свої гіпотези. У цьому викладі під русами розуміється народ германського походження і пов'язується з сучасними фламандцями (див. Загадковий давній народ рус), тоді як поняття варяги розширюється до збирального значення, тобто до того, яке визначено при першому їх згадуванні в літописі.

Назва цієї статті, як виявилося, є розширенням назви книги, опублікованої майже сто років тому одним з радянських істориків, про яку я почув вперше вже тоді, коли стаття була заверешена (Пархоменко Вл. А. 1924). Такий збіг здається дивним, але він не є випадковим. Походження російської держави вже 250 років цікавить істориків і в "патріотичному" вивченні цієї теми добре відбився відомий вислів М. М. Покровського "історія – це політика, перекинута в минуле". Оскільки не викликає сумніву те, що російська держава зародилося в надрах Київської Русі, то інтерес був пов'язаний саме з походженням цього державного утворення, а загадка піднесення в ньому Москви залишалася практично без уваги. Тривала боротьба проти варязьких витоків Русі вже закінчується тріумфом "норманістів", але тепер патріотично налаштована частина істориків має можливість прийняти в багнети докази англосаксонських коренів російської державності. Справа в тому, що є факти, які дають нам свідчення про те wie es eigentlich gewesen war*, в чому бачив сенс історії Леопольд фон Ранке. В першу чергу це давня топонімія, яка взагалі якщо і використовується істориками доречно, то більше там, де і без неї все ясно. Там же, де інших фактів нема, упереджена розшифровка географічних назв ставиться в основу надуманих гіпотез. У нашому ж випадку англосаксонська топонімія була залучена для підтвердження результатів, отриманих абсолютно іншим методом, але завдяки своїй численності стала додатковим аргументом.

Велика кількість топонімії англосаксонського походження на території Росії є великою загадкою, оскільки явних слідів англосаксів ні в одному з регіонів країни досі історичними документами засвідчено не було. Однак свідоцтва топонімів бувають вельми правдоподібними, якщо поставитись до них без упередження. Це буває, зокрема, в тих випадках, коли вони складені з семантично пов'язаних між собою частин з доброю фонетичним відповідністю давньоанглійськім словами. Наприклад, в Росії є сім населених пунктів під назвою Бібірево, якій нема переконливої ​​розшифровки ні в слов'янських, ні в фінно-угорських, ні в тюркських мовах. У давньоанглійській же можна знайти два близьких за змістом слова, складання яких добре підходить для топонімії – д.-англ. by: "група будинків" в назвах селищ (Holthausen F. 1974, 39) і by:re "хлів", "хатинка", "халупа" (там же, 40). В інших випадках розшифровка топонімів може добре відповідати природним умовам і/або історичними відомостями. І тому й другому добре відповідає розшифровка назви села Дидилдине, в складі міського поселення Видне Ленінського району Московської області при залученні д.-анг. dead «мертвий», ielde «люди». Сенс назви "мертві люди" добре відповідає існуванню тут місця поховання людей з давніх часів. Поблизу села є курганні могильники здогадно давньоруського часу. У писцових книгах з 1627 року в селі значиться церква в ім'я Іллі Пророка, ветхість якої була відзначена вже в той час. За переказами, на початку XV ст. тут була основана жіноча обитель дружиною Дмитра Донського Євдокією Дмитрівною. При церкві є діюче в наш час відоме в Москві Дидилдинське кладовище, про яке знайдені наступні відомості:


Ще з часів засновниці обителі соборний Вознесенський храм став місцем спочинку осіб жіночої статі царського роду. У соборі знаходилися могили великих княгинь, дружин царя Івана Грозного, починаючи від Анастасії Романівни і закінчуючи Марією Федорівною – матір'ю убитого в Угличі царевича Дмитра. Тут же знаходилися могили цариць, дружин царів з дому Романових. Останнє поховання датоване 1731 р. Тоді в ньому поховали племінницю Петра Великого (дочку зведеного брата царя Івана Олексійовича) Парасковію Іванівну (Историческая справка на Официальном сайте администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района)


Англосаксонське походження багатьох топонімів в Східній Європі досить прозоро для людей які володіють англійською мовою, але вони розкидані на великому просторі і тому їх чимала кількість залишається поза увагою. Якщо ж їх зібрати разом, вони справляють враження: Беркове, Бургове, Волфа, Голдине, Ліндине, Фастів, Фірстово, Фішово і багато інших менш очевидних. Найбільша щільність англосаксонських топонімів спостерігається на території колишнього Володимиро-Суздальського князівства особливо довкола Москви (див. Давня англосаксонська топонімія у континенальній Європі). З давніх-давен в цих місцях проживали фіно-угорські племена, а слов'яни просунулися сюди тільки в кінці першого тисячоліття н.е., але вже через сто років тут виникло Ростово-Суздальське князівство, яке швидко перехопило лідерство у Києва. Роль цього князівства в історії державотворення Росії оцінюється дуже високо:


Спеціальна історія Ростово-Суздальській землі займає дуже чільне місце в загальній історії Росії, має дуже важливе значення для з'ясування нашого історичного життя. В землі Ростово-Суздальській утворилося й зміцніло молодше з трьох племен нашого народу, плем'я великоросійське, плем'я зібрало і згуртувало Руську землю і створила могутню Російську державу (Корсаков Д. 1872 1)


Однак російські історики, зокрема, В.О. Ключевський не бачать чіткої відповіді на питання, на якому грунті виросла нова верхньоволзька Русь (Ключевский В.О. 1956, 272). Якщо ж погодитися з тим, що найбільш стародавні міста цього регіону були засновані англосаксами, то доводиться думати, що саме вони і закладали тут основи державності, об'єднавши під своїм пануванням розрізнені тубільні племена, хоча на час розквіту Володимиро-Суздальського князівства вони повинні були бути повністю асимільовані місцевим населеним, очевидно, більш численним. Щоб розібратися з цим питанням, в першу чергу треба з'ясувати, як і коли англосакси, точніше їх предки, могли потрапити в Центральну Росію.

Прабатьківщина англосаксівв, визначена графоаналитичним методом знаходилася в одному з етноформуючих ареалів басейну Дніпра, а саме між річками Тетерів, Прип'ять і Случ. У процесі розпаду прагерманської мови там почали формуватися первісні англійський і саксонський діалекти. Інші германські народи мали свої поселення неподалік уздовж Прип'яті. А в басейні лівих приток Дніпра мешкали різні іранські племена. Це було чотири тисячі літ тому.


Ліворуч: Територія формування германських мов у ІІ тис. до н.е.


Зі своєї прабатьківщини англосакси розселялися в різних напрямках як уздовж берегів Дніпра, так і на захід і схід від них. Судячи з топонімії, частина з них, перейшовши на лівий берег Дніпра, оселилася на берегах Сожу і Десни, витісняючи іранців, які проживали там до того.

З цими пришльцями можна пов'язувати виникнення сосницького варіанту тшинецької культури, спільної для всіх германських племен. А приблизно в той же час сусіднє Верхнє Поволжя населяли племена культур сітчастої кераміки, на підставі яких пізніше розвинулися городоцька і дяківська культури (VII ст. до н. е. — V ст. н. е.). Їх творцями вважаються угро-фінські племена весі, мері, муроми, мещери і мордви. (Авдусин Д.А. 1977, 152-153).

З області сосницької культури англосакси просунулися в південно-східному напрямку і приблизно по тракту сучасної автомагістралі Харків-Ростов вийшли на територію Донбасу. Тут в районі міста Стаханов були багаті поклади мідної руди, які розроблялися ще з часів бронзового віку. Взявши під свій контроль видобуток і обробку міді, англосакси досягли економічної переваги і, відповідно, політичного панування у Північному Приазов'ї. Вони очолили племінний союз, відомий в історії під ім'ям аланів (докладніше див. Алани – Англи – Сакси).

Під час Великого переселення народів англосакси, рятуючись від гунської навали, мігрували в пошуках вільної землі для поселення. Частина з них пішла разом з іншими германськими племенами в Західну Європу, а інша частина мігрувала в напрямку Верхнього Поволжя, про що свідчить топоніміка Центральної Росії, яка розшифровується за допомогою давньоанглійської мови. Рухаючись вздовж Оки, англосакси шукали зручні місця і засновували на них свої укріплені поселення, які згодом виросли у великі міста свого часу, такі як Рязань і Муром. Під час тривалих зупинок проводилася сухопутна розвідка найближчої місцевості. Так були виявлені напіввідкриті простори в районі Москви і в Заліссі («за лісом»), придатні для ведення сільського господарства. Англосакси, які давно освоїли землеробство на колишніх місцях проживання в Лісостепу, знайшли звичний ландшафт і заселили ці краї, встановивши ксенократію над місцевим фінським населенням. Топонімів гаданого англосаксонського походження по всій Росії було знайдено більше трьохсот. Частина з них може бути випадковими збігами, але в деяких випадках така ймовірність може бути неістотно малою, якщо розшифровка підтверджується особливостями місцевості або смисловим зв'язком між складовими частинами назви. Крім того, концентрація топонімів на певній території або їх розташування у вигляді ланцюжка може говорити, що принаймні частина з них розшифрована правильно. Серед усього списку найчастіше зустрічаються такі назви: Марково (97 випадків), Левково (25), Чурилово (24), Шадрино (24), Рязаново (22), Фатьяново (18), Болдіно (11). Їх точне розташування подане на мапі Google, тут же наведемо лише ймовірні розшифровки назв.

Марково – здається це взагалі найпоширеніший топонім Росії. До нього можна додати ще Маркіно і похідні від них. Можна думати, що всі вони походять від імені людини, але таке ім'я не було в народі настільки популярним, щоб відповідні антропотопоніми далеко перевершували інші за кількістю. Наприклад, антропотопонім Матвеєво знайдений всього 20 разів, а від самого поширеного імені Іван – тільки 60. Звичайно, частина топонімів походить від імені Марк, але все-таки невелика, основну ж масу можна порівнювати з д.-анг. mearc, mearca "границя", "знак", "округ", "позначений простір". Такі значення слів добре пвсують для назв населених пунктів і фонетично бездоганні (суч. англ. mark "знак", границя"). При цьому показово, що ці топоніми заповнюють відсутні ланки в їх ланцюжках і в цілому розподілені серед інших англосаксонських.

Левково, Левківка, Левків та ін. – д.-анг. lēf «слабий», cofa «халупа, хата».

Чурилово – в російській мові не знайдено жодного надійного тлумачення топоніма, який нібито походить від імені Чурило, яке само не має пояснення. Велика поширеність назви говорить про те, що в її основі має бути часто вживане слово і таким пропонується д.-анг. ceorl «чоловік, селянин», котрому в сучасній англійській мові відповідає churl «грубіян, селюк». Фонетична відповідність російського та англійського слів добра (чергування к-ч). Таке ж чергування ми знаходимо в назвах Чертаново, Чертково, які походять від д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля» (навпроти, в назвах Картмазово, Картино та ін. того ж походження к зберіглося). Часте вживання назви Чурилова і похідних від нього може говорити про те, що воно було загальним для назв сільських поселень, які надавалися їм місцевою аристократією (ерлами).

Шадрино – частина назв може походити від діал. шадра (арх.) "природна віспа", але їх поширеність викликає сумнів в такому тлумаченні для переважного числа випадків. Зазвичай назви з негативним змістом дуже рідкісні. М. Фасмер пя цього слова не розглядає, тому можна припускати його походження від д.-анг. sceard "покалічений, щербатий" з урахуванням метатези приголосних. Інше значення цього слова "розграбований". Воно могло даватися розореним англосаксами поселенням місцевого населення. Можна розглядати також д.-анг. sceader від scead "тінь, захист, охорона".

Рязаново – назва частково може бути присвоєна населеним пунктам вихідцями з Рязанщини, та й сама назва Рязань може мати слов'янське походження, хоча повної впевненості в цьому немає. Можна мати на увазі д.-анг. rāsian «обстежити», яке могло використовуватися при переселенні людей, коли доводиться шукати відповідне місце для зупинки.

Фатьяново – д.-анг. fatian «отримувати, дістати».

Болдино – добре за змістом і фонетично підходить д.-анг. bold «будинок, житло». Так могли називатися окремі садиби землевласників.

Нижче подається мапа Google, з позначеними можливими англосаксонськими топонімами в Центральній Росії і даються найбільш переконливі розшифровки деяких з них:

Англосаксонські топоніми у Східній Європі

На мапі населені пункти англосаксонського походження нанесені темно-червоними цятками. Гідроніми позначені синім кольором. Окремо фіолетовим кольором позначені населені пункти типу Марково/Маркове.

Прабатьківщина англосаксів тонована червоним кольором, блакитним – територія сосницької культури, зеленим – територія Ростово-Суздальського князівства. Сарматія позначена жовтим кольором.Беркино, села у Московській та Івановській обл., Берково, село у Владимірській обл. – д.-анг. berc «береза».

Брянськ (літописна Бринь), обласний центр в Росії – д.-анг. bryne „вогонь”.

Витебеть, річка, ліва притока (лп) Жиздри, пп Оки – д.-анг. wid(e) «широкий», bedd «русло».

Волфа, річка, лп Сейму, лп Десни – д.-анг. wulf, анг. wolf "вовк".

Зіборово, село в Золотухинському р-ні Курскої обл., і, село в Шебекинському р-ні, Білгородської обл., села Зіброво у Тульській, Орловській і Московській обл. – д.-анг. sibb "місце", rōw "тихий, спокійний".

Котлас, місто в Архангельській обл. – д.-анг. cot "халупа, будка", læs "пасовище"

Лінда, село у міському окрузі Нижегородської обл., Лінди, село в Івановській обл., два села Ліндово в Тверській обл. – д.-анг. lind «липа».

Москва (в літопису Московъ або Московь), столиця Росії, села в Тверській и Новгородській областях – д.-анг. mos «болото», cofa «халупа, хибара».

Муром, місто у Владимірській обл. – д.-анг. mūr «стіна», ōm «іржа».

Неро, озеро в Ярославській области, на берегах котрого розташований Ростов – д.-анг neru «спасіння, провіант».

Ромоданово, місто в Мордовії, села в Глинковському р-ні Смоленської обл., Старожиловському і Рибновському районах Рязанської обл. – д.-анг. rūma „простір, площа”, dān „вологий, волога місцевість”.

Суздаль, місто у Владимірській обл. – д.-анг. swæs «гарний, приємний», dale «долина».

Фарафоново, села в Орловській і Новгородській обл., в Удмуртії, село Фарафонівка в Тверській обл. – д.-анг. faran «їхати», faru “поїздка”, fōn «брати, починати».

Фирстово, два села в Нижегородській і одне в Московській обл. – д.-анг. fyrst «перший».

Фундриково, село в Нижегородській обл. – д.-анг. fundian «прагнути, бажати», ric «влада, багатство».

Фурсово, сім сіл в Калузькій, Рязанській, Тульській і Кіровській областях – д.-анг. fyrs «дрік» (рослина Genísta).

Шенкурськ, мвсто в Архангельській обл. – д.-анг. scencan «пригощати, дарувати», ūr «багатство».

Юрлово, три села в Московській обл. і одне в Псковській – д.-анг. eorl «шляхетна людина, воїн».

Особливо багато ймовірних англосаксонських населених пунктів є на території Москви і навколо міста. Їх щільність така, що є сенс показати їх розташування на окремій мапі (див. нижче)


Деяким назвам на мапі розшифровки були дані вище, для інших же пропонуються такі:

Білий Раст – д.-анг. ræst «відпочинок, спокій».

Дарна – д.-сакс. darno, д.-анг. darnunga «таємний, скритий».

Деденеве – д.-анг. dead «мертвий», eanian «ягнитися, котитися».

Картине – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля».

Картмазове – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля», māg «поганий».

Китайгород – д.-анг. ciete «халупа, буда"

Кунцеве – д.-анг. cynca «в'язка, пучок».

Ладога – д.-анг. lāđ «небезпечний, ворожий», д.-сак. -gā, д.-анг. -gē «місцевість».

Литкарине – д.-анг. lyt «маленький», carr «камінь, скеля».

Мамири – д.-анг. mamor(a) «глибокий сон».

Міуси, історичний район Москви – д.-анг. mēos «мох, болото».

Оболдине – як Болдино.

Охтирка – д.-анг. eaht «рада, обговорення», rice «влада, уряд, панування».

Пенягине – д.-анг. pæneg «монета, гроші».

Реутов – д.-анг. reotan «плакати, жалітися».

Синькове – д.-анг. sinc «скарб, багатство».

Фофанове – д.-анг. «пістрявий», fana «тканина, хустка».

Чертанове – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля».


До цих ойконімів можна додати назви московських річок Неглинна і Яуза. Для першої фонетично добре підходить д.-анг. nægl «цвях, кілочок». Зафіксоване також похідне від нього nægling (назва меча), але лишається неясною мотивація такої назви річки. Назву Яузи можна знайти у літописах у формі Ауза, тому для розшифровки також добре підходить д.-анг. eage «око, отвір» (д.-ісл. auga), хоча і в цьому випадку мотивація залишається не зовсім зрозумілою тим більше, що таку ж назву мають праві притоки річок Лами і Гжать.

Можна було б припускати, що топонімія гаданого англосаксонського походження насправді належала північним германцям, які вже в історичний час як варяги, під котрими маються на увазі шведи, діяли на території сучасної Росії. Дійсно, багато топонімів можуть бути розшифровані за допомогою давньоісландської мови, яка вважається «класичною мовою скандинавської раси» (An Icelandic-English Dictionary. Preface) і це вводить в оману вчених, які поспішили зробити висновок, «що топонімічні дані є підтвердженням скандинавської колонізації на території Стародавньої Русі» (Рыдзевская Е. А. 1978, 136). На думку автора цих слів, такий висновок є помилковим, бо «жоден з давньоруських великих міських центрів не носить назви, яка б пояснювалося відповідним чином; жоден з них не був заснований скандинавськими прибульцями» (там же). Тим часом, назви таких відомих історичних центрів як Москва, Рязань, Суздаль, Муром можуть бути витлумачені саме за допомогою давньоанглійської мови. До того ж, є досить багато можливих германських топонімів, які не піддаються розшифровці за допомогою давньоісландської. З іншого боку, фонетична відповідність російських назв з давньоанглійським словами завжди краще, ніж давньоісландських у випадках, коли між ними є відмінність. Наприклад, для розшифровки назви Чурилова фонетично краще підходить д.-анг. ceorl , ніж д.-ісл. karl, оскільки похідне від останнього мало б мати форму Карлово. Крім того, аналіз історичних документів показує, що варяги не мали причини створювати власні поселення:


Немає жодних вказівок на заняття заморськими прибульцями незаселених територій, на розчищення і обробку не заторкнутих культурою земель, освоєння їх природних багатств і т.д. Що стосується районів заселених, то і тут їх цікавило інше: на перших порах грабіж і данина, а в подальшому ті торгові відносини, які пов'язували їх з місцевими торговими центрами. Метою не менш важливою і привабливою для їх найманої служби на Русі було не придбання земельних володінь, а платня і здобич (васалітет без ленних відносин – К. Маркс). Безсумнівно, що вони не тільки часто бували в нашій країні в IX-XI ст., а й поселялись там в окремих випадках; так, наприклад, було в Ладозі, в Новгороді, в Києві, в смоленському Гнездові (Рыдзевская Е.А. 1978, 135).


Навпаки, судячи з топонімії, англосаксів цікавило освоєння новознайденої країни (пор. апелятиви для вживаних назв, таких як пустка, місцевість-простір, пошуки, перший, хлібороб-селянин, будинок, хатина, риба). Також й інші дані говорять, що питання про скандинавську колонізацію Русі слід вважати вирішеним остаточно негативно:


Ніде на Русі не спостерігалося такої скандинавської колонізації як в Англії та Ісландії. Крім того, у шведів не було причин для масової еміграції на протилежний берег Балтійського іоря. В їхній власній країні були багаті і родючі райони (Сойер Питер, 2002, 241-242)З іншого боку, дані популяційної генетики дозволяють зробити висновок про присутність на території Росії в якийсь час германьских племен:


Генетично найбільш близькими до Російської Півночі виявилися норвежці та німці, в кластер увійшли також австрійці, швейцарці, поляки, боснійці, ірландці, шотландці (Балановская Е. В., Пежемский Д. В., Романов А. Г. и др. 2011, 27).


За даними Genographic Project, росіяни генетично близькі жителям Англії, Данії, Німеччини (Беляков Сергей, 2016, 407).


Маючи все це на увазі, англосаксонську топонімію, зокрема, в межиріччі Волги та Оки можна співвідносити з припущенням археологів про проникненням сюди групи мігрантів невідомої етнічної приналежності, що в результаті призвело до остаточного кінця розвитку дяковскої культури в VII ст. н.е. (Седов В.В., 2002, 390). Археологічні дослідження показали, що між місцевими старожитностями та культурою другої половини I тис. н. е. тяглості нема. Факти свідчать про формування в цих місцях абсолютно нової культури:


Міграційний процес привів до корінної перебудови системи розселення. Колишні невеликі поселення, приурочені до заплавних луків, в основній масі закидаються. Набувають поширення поселення більших розмірів, які тяжіли вже до ділянок з найбільш родючими ґрунтами. Провідну роль в економіці населення тепер стало грати землеробство. Більш того, матеріали археології дають підставу говорити про розвиток орного землеробства при можливій спеціалізації окремих поселень на тваринництві, полюванні і рибальстві. Істотно збільшується при цьому чисельність населення (Седов В.В. 2002, 390).


Перебування англосаксів по сусідству з фінно-уграми мало би мати наслідком лексичні відповідники між давньоанглійською і фінно-угорськими мовами. наприклад, мар. пундо «гроші» можна співвідносити з д.-анг. pund «фунт, мера ваги і грошова одиниця». Це слово могло потрапити до марійців через мордву, в мовах яких є пандомс «платити», пандома «плата», запозичені у англосаксів. Подібні слова є і в інших германських мовах. Нема сумніву, що вони є запозиченнями з латинської, де є pondō «фунт» и pondus «вага» (Kluge Friedrich? Seebold Elmar, 1989, 542). Марійське слово стоїть ближче до латинських і давньоанглійського а не до мордовських слів, тому запозичення могло статися тільки від англосаксів або від італіків. Присутність останніх в Центральній Росії розглядається окремо, де надані марійско-латинські паралелі: мар. пундаш «дно» – лат. fundus «дно, основа», мар. туто «повний» – лат. totus «цілий, весь» та ін. Нижче наводиться список марійських слів, які могли бути запозичені з давньоанглійської, в ньому присутні також інші слова італьского субстрату:

мар. ар «совість» – д.-англ. ār «честь, гідність, слава, шана, милість, щастя»;

мар. арча «скринька» (чув. арча «скриня») – д.-англ. earc(e) «ковчег, ящик» (лат. arca);

мар., мокша асу «користь» – при умові метатези можна розглядати д.-англ. use «вживання, користь, звичай» (лат. usus «користь, звичай»);

мар. ȁнгыр «вудка» – д.-англ. angel «вудка, гачок, рибацькй гачок»;

мар. ȁнгысыр «вузький» – д.-англ. enge «вузьий, тісний»;

мар. вадар «вим'я» (фін., ест., вепс. udar "те саме") – це запозичення могло бути тільки досить пізнім з д.-англ. udder «вим'я», а не, скажімо, з давньоіндійського i>udhar, оскільки спочатку в фінно-угорських мовах був відсутній звук d, а подібні слова в північно-германських мовах фонетично далекі;

мар. вар «здичавілий» – д.-англ. bar «дикий кабан»;

мар. мошташ «уметь, суметь что-л. сделать», мок. маштомс "уметь, владеть", вепс. mahtta "уметь" и фин. mahtaa "мочь" – др.-англ. moste, пр. вр. от mōtan «быть должным, спсобным»;

мар. сала «кнут» – др.-англ. sȁl «веревка, путы, узда» ;

Сліди англосаксів можна шукати і в діалектній лексиці російської мови, особливо в областях їх масового поселення, наприклад на території Володимиро-Суздальського князівства. Одним з таких слідів може бути вираз елманська мова "древній галицька мова", тобто мешканців Галича (Костромська обл.). Припускається, що це слово походить від близького до мар. йылма "язик" (Ткаченко О.Б. 2007, 99). Тавтологія змушує шукати витоки слова в д.-анг. el „чужий” і mann „человік, людина”.

Однак, якщо ми навіть погодимось з присутністю англосаксів на території Ростово-Суздальського князівства і особливо навколо Москви, це ще нічого не говорить про причини пізніших успіхів князівства і особливо майбутньої столиці Росії. Ми вже припускали причину політичного піднесення англосаксів серед племінного об'єднання алан економічною перевагою. Ту ж причину треба шукати і в цьому випадку. Події в Центральній Росії в період після появи там англосаксів мали великий вплив на Західну Європу завдяки активності вікінгів, які забезпечили приплив величезного капіталу в Скандинавію у вигляді куфічних срібних дирхемів з країн Близького Сходу і Середньої Азії. Події в Центральній Росії в період після появи там англосаксів мали великий вплив на Західну Європу завдяки активності вікінгів, які забезпечили приплив величезного капіталу в Скандинавію у вигляді срібла, про розміри якого можна судити за змістом знахідок скарбів на шляхах їх торгівельно-грабіжницьких походів


Срібло – найважливіша особливість знаменитих скарбів вікінгів, а срібло разом з інструментами виміру можна знайти в торгових центрах Скандинавії. Воно явно зіграло важливу роль в практиці обмінної торгівлі вікінгів, а також в економічному і політичному розвитку Скандинавії (Merkel Stephen William. 2016, 35).


Вікінгами в Європі називалися похідні групи північних германців, які залежно від обставин займалися торгівлею і/або грабежами за межами своєї батьківщини. У Східній Європі вони називалися варягами. Як виявилося, до їхнього числа включалися і фламандські купці, які й були справжньою руссю. Співпраця цієї русі з місцевою владою багато в чому визначала політичні події того часу в Східній Європі (див. Загадковий давній народ рус). Ібн Фадлан, який відвідав як секретаря полольства халіфа Волзьку Булгарію, описує русів та його діяльність і не згадує ніяких варягів.

Значна частина срібла у вигляді куфічних (аббасидських) дирхемів почала надходити до Скандинавії з Булгарії, часто відвідуваною мусульманськими купцями з країн Арабського Халіфату для мінової торгівлі з місцевим населенням і русами, які прибували туди, з кінця VIII століття після економічного зближення Хозарії з арабами (Комар А.В. 2017, 61, 67). Правлячу верхівку Хазарського каганату становили англосакси (див. Хозари.) і це спрощувало формування торгового шляху в мусульманський світ по Волзі.


В обмін на хутра соболів, білок, горностаїв, тхорів, ласок, куниць, лисиць, бобрів, козячі і кінські шкури, віск, мед, риб'ячий клей, бобровий струмінь, бурштин і невільників купці пропонували предмети розкоші і срібло, накопичення якого було великою пристрастю русів. Наскільки масштабний характер мала торгівля рабами можна судити за словами ібн Фадлана, який указував, що руси, прибуваючи в Булгарії, традиційно мали віддавати від кожного десятка рабів «одну голову» місцевому царю. З цього можна зробити висновок, що загальна кількість невільників, яких проводили з кожним варязьким караваном, могло становити сотні.

Здобуте в Булгарії грабунком і торгівлею срібло руси доставляли до Швеції, де пунктом його розподілу була Бирка, розташована на озері Меларен острова Бьерке неподалік від Стокгольма (Сойєр Пітер, 2002 14). Доставка срібла в Бирку здійснювалася різними шляхами, деяким з яких віддавалася перевага з різних причин. Вважається, що вся торгівля йшла через Новгород, але він отримав значимість торгового центру тільки в X столітті (Сойер Пітер , 2002, 14). Про незначну роль Новгорода у торгівлі зі Сходом говорить невелика кількість і бідність скарбів куфічних дирхемів, знайдених в Новгородській області. Цілком обгрунтовано можна вважати, що для торгівлі північні германці використовувався більш короткий давно освоєний шлях по Західній Двіні, яким вони мігрували в Скандинавію зі своєю прабатьківщини в кінці другого тис. до н.е. (див. розділ Північногерманська топонімія у Білорусі, Прибалтиці і Росії). Бідні скарби куфічних дирхемів в Новгороді говорять про тільки про те, що тут руси могли запасатися хутром, воском і медом, а повертатися туди на зворотному шляху до Швеції їм не було потреби. Знахідка скарбу куфічних монет вагою до 40 кілограм в Муромі свідчить про те, що шлях русів проходив Окою, в той час як в Новгород простіше було потрапити, пливучи по Волзі і далі Тверцею піднімаючись до річок Балтійського басейну. З Оки купецькі судна могли йти вгору по Москві-ріці і далі через Рузу, Вазузу, Дніпро потрапляти в Західну Двіну. Це шлях нелегкий, оскільки кілька разів доводилося б перетягувати кораблі з річки в річку волоком. Похід тривав кілька місяців і час від часу треба було робити зупинки для забезпечення провіантом у місцевого населення, що вимагало певних витрат.

Однак серед усіх торговельних магістралей того часу, які пов'язували Європу з Азією, особливо виділяється Великий волзький шлях, якому надається "видатне геополітичне, культурне, транспортно-торгове, міжнародне та міждержавне значення". На ньому експортно-імпортні операції приносили торговцям надзвичайні прибутки, які досягали 1000 % (Кирпичников А.Н. 2006, 34).Особливо прибутковою була торгівля невільниками.

Торгівля рабами пов'язана з логістичними труднощами, тому їх придбання скандинавськими купцями мало відбуватися в найближчій від Булгарії місцевості. Ростов і Суздаль, майбутні центри князівства, не розташовані на основних торгових шляхах, тому в основі їхнього піднесення очевидно лежала работоргівля. Місцеві князьки в обмін на срібні дірхеми поставляли русам рабів в порти на Оці і Волзі в період розквіту торгівлі з країнами Близького Сходу і Середньої Азії. Торгівля з аббасидским Табарістаном на південному узбережжі Каспійського моря і саманідскою Середньою Азією відбувалася у двух напрямках:


…протягом перших вісімдесяти років ІХ ст. ісламське срібло потрапляло до Східної Європи з Близького Сходу через Кавказ / Каспійське море та Хазарію, у період між близько 900 р. та початком XI ст. воно доставлялося туди в основному з саманідської Середньої Азії через південно-уральські степи та Волзьку Булгарію. Цей потік середньоазіатських дирхемів припинився у другому десятилітті ХІ ст. (Ковалев Р.К. 2015, 96-97).


Шляхи доставки срібла в Швецію, відновлені за складом скарбів дирхемів.

(Merkel Stephen William. 2016, 63. Фіг. 4-7).

Жовтим кольором позначений шлях аббасидських дирхемів по Каспійському морю і Хозарію з Іраку і Ірану, червоним шлях саманідських дирхамів із Середньої Азії, помаранчовим – умовний шлях з Булгарії у Швецію.


Щільна концентрація англоскасонскіх топнімов навколо Москви очевидно має причину в сприятливих географічних умовах, які зумовили інтенсивне заселення цього краю. За часів Юрія Долгорукого Москва була вже багатим селом і успішність господарської діяльності місцевого населення була забезпечена різноманітністю тутешнього ландшафту:


Насправді Московська місцевість представляла в ті часи багато сільських зручностей для розвитку широкого сільського господарства. Так званий Великий Луг Замоскворіччя, що лежить проти Кремлівської гори, доставляв велике пасовище для худоби і особливо для княжих кінних табунів. Окружні луки і поля, що перетиналися річками і струмками, служили славними угіддями для хліборобства, городництва і садівництва, не кажучи вже про густі сінокоси. Немає сумніву, що прилегле до Кремлівської гори Кучкове поле було вкрите ріллею (Забѣлин Иван. 1905, 4).


Розвинуте скотарство, як, очевидно, і бджільництво, були для москвичів хорошим джерелом збагачення – кінські і козячі шкури, мед і віск мали великий попит на Сході. Руси із задоволенням запасалися тут цими товарами, залишаючи для місцевих підприємців чималу дещицю срібних монет, виручених під час продажу предметів розкоші в Бірці. Таким чином, в Москві осідав великий капітал, який забезпечив політичний успіх місцевій еліті пізніше.

Існування на місці стародавньої Москви більш давнього поселення підтверджується неодноразовими випадковими знахідками тут срібних виробів і монет датованих X ст. і, очевидно, не випадково в назві колишнього села Пенягино, яке тепер належить до Москви, таїться д.-анг. pæneg «монета, гроші». Однак численні поселення Москворіччя VII-IX ст. залишаються ще слабо вивченими, історія його представляється туманною, особливо в частині етногенетичних процесів (Сєдов В.В. 2002 390). Більш вивчено в археологічному плані Волго-Клязьминское межиріччя і археологічні знахідки свідчать, що місцеве населення було змішаним, але основними творцями поширеною тут мерянської культури були не місцеві фіни, а, за висловом Сєдова, «середньоєвропейські переселенці» (там же, 393). Етнічна неоднорідність населення краю змушувала прибульців, що були в меншості, будувати укріплення городища, прикладом яких може бути Сарське на березі озера Неро. Його серединна частина, обнесена валами, займала площу 8000 кв. м. (там же, 391).Озеро Неро і Сарське городище.

Карта на основі Google map. Фото з сайту Исторические записки


На карті видно, що на озері Неро є острів, у зв'язку з чим доречно навести опис землі русів східним вченим ібн Руста, що відноситься до першої третини X століття:


Що стосується Русі, то знаходиться вона на острові, оточеному озером. Окружність цього озера, на якому живуть вони (Руси), дорівнює трьом дням шляху; покритий він лісами та болотами; нездоровий і сир до того, що варто наступити ногою на землю, і вона вже трясеться через (пухкість від) облію в ній води (Хвольсонъ Д.А. 1869, 34).


Сарське городище значно відрізнялося від поселень фіно-угорського населення. Археологічні знахідки чітко свідчать дві його дві різні функції — військову та торгову, що ілюструються великою кількістю зброї поряд з ісламськими монетами та предметами іноземного походження (Hedenstierna-Jonson Charlotte. 2009, 161).

Ібн Руста говорить про русів та слов'ян, явно як про різні народи, і при цьому руси роблять набіги на слов'ян для захоплення полонених, яких потім продають хазарам чи булгарам. Хлібопасом вони не займаються і харчуються тим, що видобуває у слов'ян (Хвольсонъ Д.А. 1869, 35). Русами місцеве населення могло називати також і близьких їм за мовою англосаксів, тоді як слов'ян на Волзі тоді ще не було. Фактично арабські вчені часто говорять про відмінному від русів народі "сакаліба" і, як вказував ще Ашмарін, так вони узагальнено називали все біляве населення північно-східної Європи.


Найімовірніше півострів на озері, як і Сарское городище, були опорними пунктами англосаксів. Загадковим здається сенс «іржавий» в назвах Ростова (д.-анг. rūst «іржа») і іншої англосакснської фортеці Муром (д.-анг. mūr «мур», ōm «іржа»).Однак в германських, як і інших мовах, слова, що означають іржу, походять від того ж кореня, що й слова "червоний"(Kluge Friedrich, Seebold Elmar, 1989, 606), тому д.-анг. rūst могло означати різні відтінки червоного кольору.Англосаксонська топонимія на території Владимиро-Суздальського князівства


Очевидно, Ростов та Муром були адміністративними центрами двох панівних англосаксонських племен на територіях пізніших Володимиро-Суздальського та Муромо-Рязанського князівств. Верхівка племен зосередила у своїх руках чималий капітал, зароблений торгівлі хутром і невільниками у складі корінного населення. Ідентифікуючи жителів цих міст з англосаксами, можна припускати їхню тісну співпрацю з русами, проте д.-сакс. war(a)g "злочинець" (Holthausen F. 1974, 386) змушує думати, що відносини між ними стали ворожими після підступного вбивства Олегом київських князів Аскольда та Діра, які були ставлениками Хазарського каганату. Вони були англосаксами, а не шведами, про що говорять їхні імена (Дір – д.-анг. dieren "ценувати, хвалити", diere "дорогий, цінний, шляхетний", Аскольд – д.-анг. āscian "просит, вимагати", "закликати, обирати" і eald, анг. old "старий", ealdor "князь, пан").Руси активно співпрацювали з місцевою владою і, намагаючись пробитися на невільничий ринок у Константинополі, охоче приймали до своїх лав шведів. Перспектива встановлення торговельних відносин із Константинополем дуже приваблювала шведів.

Взявши під свій контроль шлях у Дніпрі, руси відвідували Константинополь із торговою метою значно частіше, ніж про це повідомляється в літописах. Костянин Багрянородний дав докладний опис дніпровських порогів лише тому, що руси разом із шведами проходили їх неодноразово і труднощі проходів ними були добре відомі у Константинополі. Серед згадуваних імен літописних варягів є такі, які можуть бути розшифровані з допомогою північногерманських мов, але добре розшифровуються з допомогою нідерландської мови:


Стѣмид – нід. stem "голос", eed "клятва".

Тилен – нід. tillen "піднімати", слово, яке не має відповідників в іншиих германських мовах, неясного походження (Veen P.A.F. van, Sijs Nicoline van der. 1997, 884).


Практично всі згадувані в літописах назви племен співвідносяться з назвами сучасних народів. Виняток становить плем'я меря, щодо якого немає єдиної думки, хоча в цілому воно вважається волзько-фінським і деякі вчені ототожнюють мерю з марійцями. Можливо, так воно і є, але це міг бути етнікон, тобто назва населення певної місцевості. У Повісті временних літ (ПВЛ) слов'яни Волго-Клязьминского межиріччя згадуються як "меря". Народ під цим ім'ям в ПВЛ виділявся особливо, очевидно він помітно відрізнявся від інших фінно-угорських і був дуже впливовим, принаймні численним. При перерахуванні фінно-угорських племен в ПВЛ меря завжди стоїть на другому місці після чуді. І тільки меря з усіх фіно-угрів брала участь у військових походах князя Олега. Англосакси, які оселилися в області меря, теж могли називатися цим ім'ям і під саме під цим ім'ям брати участь в походах Олега. У той же час народ меря мав свою власну мову, в знанні якої, судячи з історичних документів, "вбачалася досить висока цінність, мабуть обумовлена його роллю у Володимиро-Суздальське князівство" (Ткаченко О.Б. 2007, 10)

Однак "після X-XI ст. меря перестає згадуватися в давньоруських літописних зведеннях" (там же, 10). Виникає питання – чому таке впливове до цього часу плем'я перестає згадуватися в літописах. З тим, що воно не могло так швидко асимілюватися серед слов'ян, сучасні вчені не можуть погодитися і тому шукають свідоцтва того, що воно все-таки продовжувало існувати на своїх землях, куди з X-XI стали проникати східні слов'яни. Надійних свідчень цьому немає, тому припускається існування певного процесу "економічної і етномовної консолідації" (там же, 11). Якщо це так, то прийдеться визнати, що народ меря просто зник без слідів, в той час як інші фіно-угри свою національну ідентичність зберігли до сих пір.

Що ж стосується назви варягів, то д.-ісл. Væringi, від якого вона нібито походить, перекладається на англійську як «конфендерат». Самі себе так називати варяги не могли, але цим ім'ям їх могли називати англосакси, в мові яких було wær «союз, договір» і, цілком можливо, могло бути і слово wæring «союзник».

Олексій Толочко в передмові до своєї книги «Нариси початкової Русі» пише:


Кожний, хто приступає до вивчення нової історичної теми задається трьома питаннями: які достовірні свідчення зберіглися? що з цього приводу говорить наука? і: як все було насправді? (Толочко Алексей. 2015, 12)


Для нашого дослідження достовірними свідченнями є топонімія, в той час як історичні документи (в основному Повість временних літ) і матеріали попередніх досліджень використовуються дуже обережно. Я цілком поділяю думку Олексія Толочка, що всі спроби викладу ранньої історії Східної Європи через брак інших надійних джерел покояться на Повісті временних літ, до якої він ставиться досить критично, вказуючи на очевидні домисли літописця в тих випадках, коли йдеться про справи давно минулих днів. Сам він намагається в процесі аналізу тексту літопису знайти достовірні свідчення для своєї гіпотези, що під загальним ім'ям русь ховається дві споріднені спільноти, навіть соціуми – русь скандинавська і русь південна. При цьому він необачно стверджує, що «ми ніколи не дізнаємося, якого походження було слово, що дало початок руси» (там же, 154). Між тим фін. ruotsi, яке не має фонетичного відповідника у північногерманських мовах і з якого лінгвісти виводять слово русь разюче нагадує гот. rauþs «червоний». Це наводить на думку, що готи могли називати рудобородих шведів червоними, а від них це слово потрапило до фінів. Чому самі варяги називали себе русами, є загадкою того ж плану, чому так само називають себе росіяни, хоча до літописної Русі вони не мають жодного відношення. Руссю не вважали ні Ростово-Суздальське, ні Рязанське князівства, ні навіть Новгород і Смоленськ (Насонов А.Н. 1951, 29).

Розвиваючи думку про дві спільноти руси, Толочко зазначає, що серед населення Східної Європи можна виділити «сільських вікінгів», які займалися землеробством, і в зв'язку з цим пише:


Треба думати, аграрна колонізація і далека торгівля є два абсолютно різних феномена в зовнішньо єдиному потоці скандинавського просування в Східну Європу. Заняття, способи життя, культурний досвід, соціальні позиції, які разюче відрізняються між собою, повинні були формувати, в кінцевому підсумку, і різні ідентичності (Толочко Алексей, 2015, 168).


У яких точно місцях «сільські вікінги» залишили свої сліди, Толочко не уточнює. Але з увагою поставившись до його висновку, ми можемо такими вважати англосаксів. Принаймні, в районі Москви саме так вони себе проявили. Якщо «сільських вікінгів» вважати скандинавами за знахідками мечів в сільських контекстах, що на думку Толочко характерно для Скандинавії, то цього замало для того, щоб говорити про їх дійсне походження. Відносини англосаксів з навколишнім населенням, серед якого вони насильством здобували «живий товар» для работоргівлі, не могли бути мирними. У зв'язку з цим і сільські жителі повинні були мати на всякий випадок зброю і в таких умовах в середовищі англосаксів сформувалося військово-феодальний стан, однак без легітимного єдиного правителя. Туманні спогади про місцевих вельмож містяться в легендах про боярина Стефана Кучку (пор. з іменем варяга Куци вище), який володів Москвою до Юрія Довгорукого. Про самого Кучку історичних відомостей не зберіглося, але про його роль в історії краю говорять численні топоніми в околицях Москви, що містять його ім'я, та й сама Москва в перший час називалася Кучкове. За неповагу князя, який зайшов у володіння Кучки, Юрій Довгорукий наказав покарати його смертю (Корсаков Д. 1872, 78).Затамувавши зло на княжий рід, його сини і зять, з часом вступили в змову з іншими боярами і вбили Андрія Боголюбського, сина Довгорукого. М.Н. Тихомиров вважав, що великий рід Кучковічей був згуртованою силою в цьому краї і залишив про себе пям'ять в народних переказах аж до XIX ст. (Тихомиров Михаил. 2003, 35). Ця пам'ять відбиває неприязнь місцевого, так званого земського боярства до чужої князівської влади Рюриковичів. Им'я Кучки (Кучко) можна пов'язувати з д.-англ. cuc, cwic "живий, сповнений життя".

Формування впливового в місцевому середовищі стану земського боярства вимагало тривалого часу, тому його коріння повинні сягати глибоко в історію. Про заснування Ростова не зберіглося жодних переказів, але до часу Юрія Довгорукого, місто вже називався великим. Цей факт і саме заснування Ростова в лісової глухомані, удалині від водних шляхів викликає подив (Корсаков Д., 1872, 61-62, 79). У період з 913 по 988 р. про землю Ростовську в літописах згадок немає, але можна припустити, що срібна криза, що почалася в другій половині X ст., поклала край процвітанню Ростова і Суздаля. З цією кризою був закінчений період первісного нагромадження капіталу, який був зосереджений в руках боярства і якому треба було знайти застосування з використанням місцевих ресурсів і наявної інфраструктури. Така можливість випала після входження Ростово-Суздальській землі до складу Київської держави.

Взаємовідносини київських князів і англосаксів в певній мірі відображені в російській билині про Чурило Пленковича. Про англосаксонське походження імені Чурило говорилося вище, але і по батькові Пленкович також може мати англосаксонські корені, якщо взяти до уваги д.-анг.flean "здирати шкуру" і -ing – віддієслівний суфікс, що відображає дію або її результат. Побутовий склад билини і її герой значно відрізняються від реалій інших билин. Її суть в особливостях служіння Чурилов київському князю Володимиру. Є припущення, що сюжет билини пов'язаний з перебуванням в Києві одного з вождів підкорених племен:


Перемога киян, здобута над ворожим плем'ям, полон вождя цього племені і переселення його в Київ, служба знатного бранця в будинку князя-переможця, – все це могло стати предметом співів, надихнути на створення билини. За довгі роки існування пісні, що обчислюються століттями, первинна її основа під впливом новацій втратила колишню ясність, перетворившись в один з компонентів багатошарової билинної структури (Фроянов И.Я., 2012, 33).


Аналізуючи билину, І. Фроянов бачить у відносинах Володимира і Чурили "данинні відносини", в яких останній виступає в якості переможеної сторони і його служба не добровільна, а вимушена і що відноситься тільки до особистості князя:


Незважаючи на те, що в деяких билинних записах розповідається про службу Чурили всьому Києву, треба все-таки сказати: він служить саме Володимиру як приватній особі і домохазяїну, чим помітно відрізняється від інших богатирів, які зазвичай несуть службу Русі, народу руському, які обороняли рідну землю від ворога (там же, 30).


З другої чверті і середини XI ст. з розвитком шляху "з Варяг у Греки" починаються тісні торговельно-культурні та політичні зв'язки Києва з Візантією і при цьому спочатку з півдня на північ, бо "ініціатива в міжнародних торговельних відносинах належить завжди більш культурної і економічно розвиненої нації" (Пархоменко Вл.А. 1924, 87). Таким чином Київ отримав досвід державного будівництва і розвитку державницьких традицій. Там встановлюється династичне правління людей «готових конвертувати економічну перевагу в політичне панування» (Толочко Алексей, 2015, 314). У цьому сенсі область Верхньої Волги виявилася підготовлена якнайкраще економічно, але не політично. Різниця у рівні розвитку Русі загалом та її окремих регіонів характеризується обсягом грошової маси, що у зверненні на той час. Про нього можна судити за складом та кількістю випадкових знахідок скарбів, що містять монети різного карбування. Якщо кількість знайдених монет руської (переважно київської) карбування у скарбах X-XI ст. не перевищує 340 екземплярів (Сотникова М.П., Спасский И.Г. 1983, 112), то лише скарбів із куфічними дирхемами в європейській Росії налічується близько 700 при тому, що трапляються знахідки з кількома сотнями і навіть тисячами монет. Наприклад, у скарбі, знайденому біля Мурома на Оці у двох мідних глечиках містилося 11 тисяч дирхемів VIII-X століть загальною вагою близько 42 кг (Векслер А.Г., Мельникова А.С. 1973, 18). У районі Москви таких вражаючих знахідок не було, але в зарайському скарбі, знайденому на стику Московської та Рязанської областей, було виявлено 283 куфічних (переважно аббасидських) дирхема (там же, 20). Таким чином, фінансові можливості Київського князівства не йдуть до жодного порівняння з можливостями Володимирського, і це визначило їхню подальшу долю.

Відсутність князів київської династії на Верхній Волзі до самих останніх років XI ст. дає підставу припускати, "що тут повинні були бути князівські роди" (Пархоменко Вл.А. 1924, 103). В кінцевому підсумку вони не змогли протистояти натиску Києва. Маючи намір встановити панування у новознайденій землі, Ярослав Мудрий, поставлений своїм батьком Володимиром Великим на княжіння в Ростові (988-1010), в якості опорних пунктів закладає на Волзі місто Ярославль, а на Клязьмі – Володимир. Неприйняття прибульців місцевої племінною знаттю привело до так званим «повстань волхвів» 1024 р. і 1071 р. Зазвичай під волхвами розуміються якісь жерці або чарівники у відповідності зі значенням д.-рус. вълхвъ. Подібні слова присутні в південнослов'янських мовах, предки носіїв яких проживали в ареалах лівого берега Дніпра. У західнослов'янських мовах, сформованих на Правобережжі, такого слова немає, тому воно не є загальнослов’янським, але його етимологія спірна.

Чаклуни, чарівники і всілякі віщуни і знахарі були рідкісним явищем серед звичайних людей, в той час як волхви мали бути численними. Відповідно до літописів під час повстання 1024 року волхви вбили безліч простого люду, здебільшого жінок, а й чоловіків теж. Не могла це зробити жменька повстанців, та й не чуклунська це справа піднімати повстання. І. Фроянов приходить до висновку, що "етнічна належність учасників подій 1024 р. не піддається точному визначенню" (Фроянов И.Я. 2014, 91). Он не знал о присутстви англосаксов в Суздальсткой земле, иначе Він не знав про присутність англосаксів в Суздальсткой землі, інакше б прийшов до висновку, що волхвами, тобто "вовками" називала себе англосаксонська знать, якщо взяти до уваги д.-анг. wulf, анг. wolf "волк”. За свідченням Геродота, існувало повір'я, нібито неври, яких ми пов'язуємо з англосаксами, один раз на рік перетворювалися на вовків. Тому за ними могла закріпитися назв "волф", яке слов'яни вимовляли як "волхв". Ці волхви поклонялися своїм богам, серед яких на першому місці стояв Велес. Його постать як головного божества зберігалася в Ростові довгий час навіть після прийняття християнства. Ім'я Велеса може мати англосаксонське походження, якщо врахувати д.-англ. wela "благо, добро, щастя".

З літописів неясно, як закінчилися ці повстання, але великих змін в регіоні не ставалося, поки свою активність не проявив тут Юрій Довгорукий, закладаючи міста, серед яких були Переславль-Залеський, Юр'єв Польський, Дмитрів та інші. Його справу продовжив Андрій Боголюбський, який зміцнився на князюванні в 1155 році після захоплення влади батьком в Києві. Будівництво вимагало грошей і немає іншого пояснення, ніж те, що воно забезпечувалося капіталом, накопиченим місцевим боярством в добрі давні часи. Особливо вражає багатство християнської архітектури, що зберіглося в описах літописців. Велика кількість золота в декоративному оздобленні Успенського собору у Володимирі вражало сучасників і змушувало порівнювати будівлю з храмом Соломона (Плугин В.А. 1989, 27).Абсолютно ясно, що жадібний Довгорукий і його син добували кошти на будівництво й оздоблення храмів шляхом експропріації у власників, інших можливостей у них просто не було.

Важливим свідченням для нашої теми є факт участі в будівництві Успенського собору у Володимирі архітектора і німецьких майстрів, які надали собору риси романського стилю, що на Русі з'явилися вперше. За свідченням В.Н. Татіщева архітектор разом з посольством був присланий Андрієві Боголюбському імператором Фрідріхом I Барбароссою (Заграевский С.В. 2013, 184–195). Також є припущення, що між імператором і великим князем існували певні відносини, що виразилися, зокрема, в обміні подарунками. Такі відносини є великою історичною загадкою і рішення її може бути в тому, що контакти з імператором могли бути встановлені завдяки присутності в князівстві англосаксів. Не виключено також, що у німецькому посольстві могли бути присутні військові спеціалісти, які допомогли князю організувати воєнну операцію проти Києва, де княжив у той час великий князь Мстислав:


У 1169 році проти Мстислава виступило 12 князів, котрі йшли з семи кінців Русі – всі Ростиславичі, Олег і Ігор Святославичі, Гліб Юрійович, Володимир Андрійович та ін. За повідомленням Никонівського літопису, до сил руських князів приєдналися "половецкие князи с половцы и угры и чехи и ляхи и Литва и многое множество воиньства совокупша идоша к Киеву" (Толочко Петро . 1996, 123).


Після тривалої облоги Київ був захоплений і розграбований, що дало початок його подальшому занепаду. Історики не знаходять видимих причин такого організованого походу з метою знищення столиці князівства, яке не могло бути ворожим абсолютно для всіх його близьких і далеких сусідів. Об'єднання різнорідних сил можна пояснити лише наміром Андрія Боголюбського, якій тільки один мав достатні кошти для організації і фінансування всієї цієї грандіозної витівки. Падіння Києва російський історик С.М. Соловйов назвав "подією величезної важливості, подією поворотною, від якої історія приймала новий хід, з якого починався на Русі новий порядок речей" (Соловьев С.М. 1960. Книга II, глава 6). Боголюбський сам не став княжити в Києві, а посадив на князювання свого молодшого брата, ставши таким чином засновником нової держави.

Для будівництво нових міст в Ростово-Суздалькой землі були потрібні додаткові робочі руки і вони притягалися владою як вільні поселенці, що сприяло також розвитку сільського господарства і обробної промисловості. Татищев писав, що Юрій Довгорукий збирав людей звідусіль, але в основному з півдня і надавав їм чималу позику та забезпечував іншу допомогу (Корсаков Д. 1872, 76). Ніяких відомостей, звідки він брав гроші, в літописах не зберіглося, але його наступники, очевидно, користувалися тими ж джерелами.

Так поступово будувалося і набирало силу Велике князівство Владимирське і в основі його успіху лежала підприємницька традиція і капітал, англосаксів, що оселилися тут колись, але вимушених згодом шукати нового щастя десь в іншому місці. Діяльність Андрія Боголюбського, яка потребувала кошти для подальшого містобудування та ведення активної зовнішньої політики, викликала нове невдоволення "вовків", і зокрема, з роду Кучковічей. Їх боротьба з князем закінчилася його вбивством у 1174 р. За повідомленням Інституту археології РАН 2015 року під час реставрації Спасо-Преображенського собору в Переславлі-Заліському на стіні храму був виявлений список з 20 імен учасників вбивства князя. Однак прочитати вдалося лише кілька, серед них – зять князя Петро Кучків, його брати Амбал і Яким Кучковичи і якісь Івка, Петрко і Стирята. Нехристиянські імена можуть бути англосаксонськими. Принаймні останнє з них можна пов'язувати з д.-англ. styria "осетер" або styrian "рухати, збуджувати, гнати".

Через два роки після вбивства велика частина змовників була страчена і це не заповідало примирення між владимирською князівською владою і англосаксами, котрі продовжували мати великий вплив в Суздалі і Ростові. Можна припускати, що, побоюючись подальших утисків і не маючи можливості протистояти зростаючому Владидимиру, ватажки англосаксів визнали за краще відвести більшу частину одноплемінників за Урал, (див. далі Освоєння Сибіру і Далекого Сходу англосаксами).


У певному протиріччі представленій тут картині англосаксонської колонізації басейну Верхньої Волги стоїть Тімеревський археологічний комплекс поблизу Ярославля. Правда, його загальний опис і значення для розвитку державності цій картині який суперечить зовсім:


Концентрація найбільших для IX століття скарбів арабського срібла, знахідок предметів побуту, зброї і прикрас імпортного походження, велика площа поселення, багатоетнічий склад його населення дозволяють зробити висновок, що Тімерево було ключовим торговельно-ремісничим і військово-адміністративним пунктом на Балтійсько-Волзькому шляху. Початок функціонування Тімерева відноситься до третьої чверті IX століття, про що свідчать скарби, перші поховання могильника та ранні комплекси поселення. З включенням території Ярославського Поволжя до складу Давньоруської держави Тімерево, враховуючи наявний потенціал, могло зайняти позицію опорного пункту князівської влади на місцях – погосту і одночасно опорного пункту для подальшого освоєння фінно-угорських земель, яке в масовому порядку почалося в другій половині XI століття переселенням селян-землеробів вже за допомогою формованої феодальної влади (Седых В.Н. 2007, 5)


Суперечать нашій картині гадані тісні зв'язки Тімерева зі Скандинавією і провідна роль скандинавів у військовій організації, що неодноразово підкреслює цитований автор. На це можна заперечити, що предмети скандинавської матеріальної культури могли проникати на Верхню Волгу торговим шляхом, що ж стосується подібності пристрою курганів Тімерева зі скандинавськими, то можна замітити, що їх можливий зв'язок з аланськими курганами Причорномор'я не перевірявся. В.Н. Сєдих також вказує, що крім торгівлі, ремесла і військової справи, "населення Тімерева займалося сільським господарством, полюванням, рибальством, різними промислами" (там же, 4). Такі заняття, як зазначалося вище, варягам були невластиві і у них не було причин засновувати власні поселення, тим більше в стороні від торгового шляху. Також в свої походи варяги не могли брати жінок, і велика кількість жіночих поховань в тімеревскіх могильниках (Нефедов Сергій. 2010 98) заперечує їхню варязьку належність.

Таким чином, немає серйозних причин для визнання того, що Тімерево заснували англосакси. На користь цього говорить і етимологія його назви – да. team "плем'я, рід, сім'я, банда" і ear "земля", тобто "родова земля". У словнику давньоісландської мови нічого підходящого для тлумачення назви знайдено не було. Також варто зауважити, що далеко від волзького торгового шляху є ще два села Тімерево в Іванівській і Володимирській області та село Тіміреве в Московській.

Значення англосаксів у творенні російської державності величезне. Саме вони, усвідомлюючи залежність політики від капіталу, заклали принцип державного скопидомства, який супроводжував всю історію Росії і описаний С.М. Соловйовим такими словами:


Іноді бачимо ми, як цілі покоління протягом багатьох і багатьох років важкими трудами нагромаджує великі багатства: син додає до того, що було накопичено батьком, онук збільшує зібране батьком і дідом; тихо, повільно, непомітно діють вони, наражаються на нестатки, живуть бідно; і ось нарешті накопичені кошти досягають великих розмірів, і ось нарешті щасливий спадкоємець працьовитих і ощадливих предків починає користуватися багатством, що дісталося йому. Він не марнує його, навпаки, збільшує; але при цьому спосіб його дій за самим обсягом коштів відрізняється вже великими розмірами, стає гучним, видимим, звертає на себе загальну увагу, бо має вплив на долю, на добробут багатьох. Честь і слава людині, яка так розсудливо вмів скористатися засобами, які йому дісталися; але при цьому чи мають бути забуті скромні предки, які своїми працями, ощадливістю, злиднями доставили йому ці кошти? (Соловьев С.М. 1960, Книга III, 7).


Прислухаючись до слів російського історика, Росія має дякувати саме англосаксам, які стояли біля витоків її державності. Хоча політично активна верхівка англосаксів у супроводі великої частини одноплемінників пішла за Урал, не менша їх частина, розкидана по всьому князівству, таки залишилася на місцях. Англосакси, будучи на периферії в меншості серед маси прибуваючиих слов'ян, очолювали місцеву адміністрацію і не повинні були мати конфліктів з князівською владою, тому змінювати що-небудь у своєму становищі їм не було сенсу. Згодом вони розчинилися серед росіян, але все-таки залишили їм певний матеріальний і соціальний капітал, що стало базисом подальшого державного будівництва. Можна також думати, що в ті далекі часи росіяни засвоїли від англосаксонської верхівки парадигму поведінки, що передається від покоління до покоління протягом століть:


Генетика поведінки вивчає основи поведінки і все, що з нею пов'язане – психічні захворювання, схильність до розлучення, політичні уподобання і навіть почуття задоволеності життям. Еволюційна психологія шукає механізми, з яких ці ознаки переходять від покоління до покоління. Обидва підходи припускають, що у формуванні поведінки, думок та емоцій бере участь природа та виховання, але на відміну від практики двадцятого століття нині природі віддається перевага (Чиксентмихайи Михай. 2008. 89) .


Щось у набагато менших масштабах має місце на Донбасі (див. Царська Скіфія та її столиця). Успадковані росіянами почуття переваги та бажання повелівати якоюсь мірою пояснюють агресивну політику та історичний успіх Росії. Однак сформована в результаті успіхів самовпевненість не відповідає креативним можливостям росіян, успадкованих генетично, і це буде мати для них сумні наслідки.


* Як воно було насправді (нім.)