Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Хозари


Розмову про хозарів слід почати про спорідненість хозарської мови з іншими тюркськими. Припускаэться вона відноситься до булгарської групи тюркських мов, з яких дотепер зберіглася тільки чуваська. Чуваська мова настільки відрізняється від решти тюркських, що треба думати, що в її історії повинен бути період, протягом якого вона розвивалася без контактів з ними. Ототожнення скіфів з предками чувашів дає підстави думати, що їхня мова зберегла особливості пратюркської внаслідок того, що частина тюрків, що населяли Північне Приазов'я, у ІІІ тис. др н.е. переправилася на правий берег Дністра, у той час як їх більшість мігрувала у східному напрямку за Дон (див. Скіфо-сарматська проблематика). Ця обставина і обумовила істотну відмінність булгарських мов від інших тюркських. Відношення до них хозарської мови має означати, що предки її носіїв теж не мігрували з основною масою тюрків, а розділили свою історію з іншими булгарами. З цього випливає, що хозари ніяк не могли прийти на Північний Кавказ з-за Волги.

Історичних документів про хозарів і багато, і мало. Цей парадокс позначив Омелян Пріцак, повторюючи слова Ананія Зайончковського, так:


… як відомо, хозарська проблема є однією з найскладніших, насамперед тому, що написані різними мовами джерела дуже бідні, різнорідні і часто навряд чи автентичні (цитується за Голден Питер. 2005, 29).


Сама різноманітність історичних джерел явно свідчить про універсальність хозарської проблеми (Zajączkowsi Ananiasz. 1947, 1). З наявних документів можна зробити висновок, що багатонаціональний Хозарський каганат, в якому чільну роль грали саме хозари, був протягом 350 років однією з найсильніших імперій Євразії першого тисячоліття нашої ери. І цей факт уже протягом двохсот років привертає увагу безлічі дослідників, загальний стан робіт яких визначено такими словами:


Навіть побіжний погляд, кинутий на це поле досліджень, покаже, що вчені далекі від одностайності з багатьох фундаментальних питань, хоча, я вважаю, є й великі галузі дослідження, в яких угода досягнута (Голден Питер. 2005, 30 )


Наскільки я розумію, одним із фундаментальних питань в історії хозарів є їхня етнічна належність. Цю загадку ускладнює відсутність явних спадкоємців хозарів, що вже само по собі є дивним, але може і стати ключем до розгадки. Таким ключем є присутність у Сходовій Європі англосаксів, про що ми давно говоримо даремно (див. Алана – Англи – Сакси. , Англосакси біля витоків російської державності та ін.). Тому, щоб не заглиблюватися в історію питання та довго не мусолити цю тему, скажемо прямо, що хозарський каганат створили та очолювали саме вони. Традиційні напрями досліджень не дали результатів:


Для жодного з хозарських титулів та імен, для яких нема очевидної тюркської інтерпретації, не доведено належність до будь-якої іншої мовної групи. Навіть іранські терміни (наприклад, патронім Kundajik, як його пояснює Голден) такі нечисленні, що їх слід вважати запозиченнями звідкись ще (Ердаль Марсель. 2005, 127-128).


Зауваження Е. Марселя неподалік істини. Керівний склад каганату був таким:

Верховний правитель у складі правлячого дуумвірату був хакан – др.-англ. heah "високий, великий" та ān "єдиний". Таке формулювання відповідає початку панегірика rishon shebarishon «перший серед найголовніших» у тексті "Київського листа" з каїрської Генізи (Голб Н., Прицак О. 1997, 13).

Суправитель хакана шад – д.-анг. scead "тінь".

Намісники на місцях тудун – д.-анг. đeoden "король, пан".

Себе хозари називали "почтом посланця" (д.-анг. hōs "почет", ār "посланець, герольд, ангел"). Сумніви в тюркському походження назви з фонологічних міркувань відомі (Ердаль Марсель. 2005, 128-129). Столицею каганату могло бути місто, яке розташовувалося в дельті Волги на місці Суммеркента, згадуваного Гільйомом де Рубруком в описі своєї подорожі до східних країн. У цьому місті на той час жили алани, тобто англи (Рубрук Вільгельм де 1957, гл.49). Хозарська назва столиці, як і Волги, була Ітіль (Атіль) від д.-анг. æđel "шляхетний, знатний, прекрасний". Іншим великим містом хозарів був Саксін (Хвольсонъ Д.А. 1869. 63).

З ранніх літописів відомо, що слов'янські племена в'ятичів та радимичів платили данину хозарам "щілями". Очевидно, це була назва певної грошової одиниці, подібна до д.-англ. scilling "срібна монета". Ця схожість викликає подив істориків і в одній із робіт було припущено, що це жарт літописця (Цукерман К. 2018, 459). Однак літопис – це не белетристика і подібні вільності в них зазвичай не зустрічаються. Літописець ужив саме те слово, яким хозари визначали форму данини. Sapienti sat.


Маючи достатні підстави, Пітер Голден зазначив, що справжнім початком сучасного хозарознавства є скрупульозна та чесна робота англійського вченого Дугласа Мортона Данлопа «Історія єврейських хозарів» (Голден Питер. 2005, 40). Містеру Данлопу не спало на думку, що його предки могли бути родичами хозар, бо всупереч фактам наявним в арабських джерелах, які він студіював, така можливість не розглядається. При обговоренні питання про походження цього народу в них наводилися свідчення того, що хозари вважали себе автохтонами у своєму краї, що вони не вважалися тюрками і що їх навіть можна було пов'язувати з "царськими скіфами" Геродота (Dunlop D.M.. 1954, 7-10). Думку про алан як про "царськіх" скіфів і сарматів можна знайти і в наших дослідженнях (див. Аланы – Англы – Сакси). Він же цитує арабського географа Ібн Саїда аль-Магрібі як звичайне, на його думку, уявлення арабів про північні народи:


Що стосується хозар, вони проживають лівіше (північніше) заселеної землі ближче до 7-го клімату, маючи над головами сузір'я Плуга. Їхня земля холодна і сира. Отже, їх колір обличчя білий, очі блакитні, волосся розпущене і переважно червонувате, їх тіла великі, а їх характер холоднокровний. Їхній загальний вигляд дикий (там же, 11).


Незвичайна зовнішність хозарів одразу ж могла впасти у вічі арабським мандрівникам навіть якщо це не було масовим явищем. Не звертаючи уваги на таку істотну деталь, Данлоп на підставі власного аналізу історичних документів приходить до висновку, що не може бути сумнівів у тюркській етнічній належності хозар і ставить завдання знайти споріднений (to be attached) з ними народ (там же, 34). Не маючи релевантної інформації та керуючись загальними міркуваннями, він приходить до висновку, що таким народом мають бути уйгури, незважаючи на визнання того, що існуючі пам'ятники уйгурських діалектів не дають підтвердження існуванню зв'язку між уйгурами та хозарами (там же , 39). Таким чином, на все, що суперечить висновку про тюркську приналежність хозар не звертає уваги, наче це несуттєві деталі. Проте не лише в деталях криється не лише диявол, а й істина. Кожен із незначних фактів може бути випадковим збігом або взагалі залученим не до місця, але коли їх набирається багато і всі вони свідчать про те саме, тоді від них не можна відмахнутися. Такими фактами, крім іншого, може бути топонімія Нижньої Волги, що розшифровується за допомогою давньоанглійської мови (див. карту нижче).


Здогадні поселення англосаксів на Нижній Волзі


На мапу нанесеноі назви населених пунктів, які можуть бути інтерпретовані за допомогою давньоанглійської мови, а також історичне місто Суммеркент згодадно на тому місці, де знаходиться Самосдельське городище в дельті Волги. Поточна інтерпретація наведених на мапі назв ведеться наGoogle My Maps.


Капітальну роботу про хозарів написав Пітер Голден (Golden Peter B. 1980). багаті відомості, що містяться в ній, вступають у суперечність з моїм твердженням про етнічність хозар, але які стосуються інших аспектів історії хозар допоможуть її відновленню в цілому. На час публікації цієї роботи так званий "Київський лист" вже був виявлений у бібліотеці Кембриджського університету Норманом Голбом і про відкриття вже було повідомлення, але П. Голден не надав цьому факту великого значення і у зазначеній роботі лист не згадується. Тим не менш, її автор визнавав велику роль хозар у ранній історії Києва, що знаходить відображення і в зазначеному листі (там же, 16-21). Значно пізніше лист був опублікований з докладними коментарями (Голб Н., Пріцак О. 1997). Публікація викликала бурхливу дискусію з низки питань, з яких висловлювалися різні думки. Загалом хід цієї дискусії висвітлений у нещодавно опублікованій роботі (Торпусман Рахель. 2019). Не будучи підготовленим до багатьох питань дискусії, я не можу до неї включитися, тільки наведу наявні в "Київському листі" підтвердження англосаксонського походження хозарів.

Серед імен листа явно несемітського походження особливий інтерес становлять ім'я סורטה (SWRTH). М. Ердаль, вважаючи це слово прізвиськом, припустив його читання як герм. swartä "чорний, темний" (Erdal Marcel. 2007, 101). У давньоанглійській мові йому відповідає sweart "чорний, темний, похмурий". Інші несемітські імена слід інтерпретувати за допомогою однієї мови, а використання різних може дати кілька варіантів розшифровки і вибір правильного буде суб'єктивним. Наприклад, ім'я GWSTT' можна співвідносити зі слов'янським Гостатом, і це нібито ніхто не заперечує (Цукерман Костянтин. 2018, 663), але воно може мати також сенс "веселий гусак" (ін.-англ. gōs "гусак" і tāt "веселий"). Вибір варіанта на користь англосаксів краще, тому, що інші імена теж можна інтерпретувати за допомогою давньоанглійської:

KYBR – д.-анг. ceafor "жук".

MNS – д.-анг. mann "людина", īs "лід, холод".

MNR – д.-анг. mann "человек", ār "честь".

QWFYN – д.-анг. cwic "живой, полный жизни", feon "радоваться".

Легендарні київські князі Аскольд та Дір теж були англосаксами. Їхні імена можна розшифрувати так: Дір – д.-анг. dieren "цінувати, хвалити", diere "дорогий, цінний, шляхетний", Аскольд – д.-анг. āscian "просити, вимагати", "закликати, обирати" та eald (англ. old "старий"), ealdor "князь, пан". Оскільки верхівку Хозарського каганату складали англосакси з характерною формою правління, то в Києві Аскольд та Дір складали дуумвірат.


В особистому листуванні професор Голден визнав мої доводи непереконливими і вказав, крім іншого, що, судячи з збережених слів, різні групи населення Хозарського Каганату говорили східно-тюркською та західно-тюркською мовами. З цим я не можу сперечатися, але в мене викликає подив, чому хозарів не можна пов'язати з будь-яким із сучасних народів Північного Кавказу. Так само це неможливо зробити і для англосаксів. У такому разі слід припускати, що англосакси становили тільки правлячу верхівку Каганата і з часом вони розчинилися серед інших народів, як це сталося з готами в Криму. Тим не менш, можуть зберегтися матеріальні докази порисутності англосаксів на Північному Кавказі.

У 1888 р. на правому березі Великого Зеленчука за 30 км від селища Нижній Архиз було виявлено кам'яну стелу з написом грецькими літерами (див. рис. праворуч). Дешифрування напису зробив В.Ф. Міллер із використанням осетинської мови. З невеликими правками прочитання нині прийнято у науці, а датування стели визначено 941 роком (Джуртубаев М. 2010, 198).


Міллер вважав, що в цій місцевості існувало християнське місто, від якого збереглися руїни церков, і припустив, що це був центр Аланської єпархії (метрополії), про яку згадуються у візантійській літературі. Проте з дешифруванням Мюллера погодилися не всі, оскільки він вніс у текст вісім додаткових літер, яких на стелі не було і без яких її неможливо прочитати засобами осетинської мови (там же).


Праворуч: Прорисовка напису Зеленчуцької стели в книзі Джуртубаєва, взята у В.А. Кузнецова (там же, 199).


Напис має різні варіанти прочитання, у тому числі з використанням осетинської, кабардинської, карачаєво-балкарської, вайнахської і, можливо, інших мов, і суперечки про його мову продовжуються досі. Сама стела не збереглася, спроби знайти її у 1946 та 1964 роках не принесли успіху (Камболов Т.Т.. 2006, 166). Без оригіналу говорити про точність прорисовки тексту не доводиться, і це додатково ускладнює розшифровку напису.

Маючи свою думку про етнічність алан, я думаю, що напис був зроблений мовою, близькою до давньоанглійської. Більш чіткі знаки на стелі я записав у такому вигляді: νικολαοσ σαχε θεφοιχ οβολτ γεφοιγτ πακα θαρ πακα θαν φογριτ αν παλαμ απδ ερ Я пропоную таку розшифровку напису: "Сакс Микола похований тут приречений до смерті зрадницькою стрілою підступного слуги, прикрашений міцним стовпом шлях, що прикрашає – подарував племінник Феофіл" (докладніше про це див Зеленчукская надпись).

Суперечить чільній роль англосаксів у Хозарії ім'я хозарського царя Булана, яке добре узгоджується з д.-тюрк. bulan "лось". Однак лос мирне тварина, що харчується рослинною їжею і називати його ім'ям царя не зовсім логічно. Можна припускати, що вихідне ім'я походить від д.-англ. wull"воля", але було тюркізовано переважним у каганаті тюркським населенням.


Литература


Голб Н., Прицак О. 1997. Хазаро-еврейские документы X в. //Научная редакция, послесловие и комментарии Петрухина В.Я. Иерусалим.

Голден Питер. 2005. Достижения и перспективы хазарских исследований// Евреи и славяне. Том 16. Хазары. Иерусалим-Москва.

Джуртубаев М. 2010. Происхдение карачаево-балкароского и осетинского народов. Нальчик.

Камболов Т.Т. 2006. Очерк истории осетинского языка. Владикавказ.

Рубрук Вильгельм де. 1957. Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето Благости 1253. Перевод А. И. Малеина. Государственное издательство географической литературы. М.

Торпусман Рахель. 2019. Торпусман Абрам. Вокруг "Киевского письма": К 35-летию опубликования документа. Полемические заметки. Academia. edu.

Хвольсонъ Д.А. 1869. Извѣстія о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славянахъ и руссахъ Абу-Али Ахмеда бенъ Омаръ Ибнъ-Даста. С-Петербургъ.

Цукерман Константин. 2018. О Киевскои письме из Каирской Генизы// Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Выпуск XXIII. Симферополь.

Цукерман К. 2018. Английский след в ранней летописи, или летописец шутит//У истоков и источников: на международных и междисциплинарных путях. Юбилейный сборник в честь. Александра Васильевича Назаренко. Москва — Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив

Эрдаль Марсель. 2005. Хазарский язык. ЕС. Иерусалим-Москва.

Dunlop D.M. 1954. The History of the Jewish Khazaras. New York. Schocken Books.

Erdal Marcel. 2007. The Khazar Language // The World of the Khazars: New Perspectives. Leiden, Boston.

Golden Peter B. 1980. Khazar Studies. Volume 1. Budapest. Akadémiai Kiadó.

Zajączkowsi Ananiasz. 1947. Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim. Kraków. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.