Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Північногерманська топонімія у Білорусі і ПрибалтиціПрабатьківщина північних германців, визначена графоаналітичним методом, була розташована в етноформуючому ареалі обмеженому Дніпром, Прип'яттю, Березинною і Случчю (лп Прип'яті) (Стецюк Валентин. 1998, 76-78)..

Праворуч: Територія формувань германських мов в ІІ тис. до н.е.


З огляду на історичні свідчення, розташування прабатьківщини північних германців і можливі шляхи міграції їхніх предків в Скандинавію, пошуки північнонімецької топонімії проводилися на території Білорусії, Прибалтики та північно-західної Росії. Явно неслов'янські назви розшифровувалися за допомогою словника давньоісландської мови, яка вважається "класичною мовою скандинавської раси" (An Icelandic-English Dictionary. Preface та етимологічного словника шведської мови (Hellquist Elof. 1922). Для уточнення значень слів і фонологічних закономірностей германських мов використовувалися етимологічні словники англійської і німецької мов (Holthausen F., 1974, Kluge F. 1989), а також Online Ethymology Dictionary.


Попереднє зауваження з фонології


Звук f був відсутній у слов'янських мовах, а в ісландській в деяких випадках він розвинувся з прагерманского b через w, тому в слов'янських запозиченнях з ісландським f такого типу він відповідає слов'янському б. Питомий германськийf, зберігся в ісландській, рефлектувався в слов'янських в хв. Пізніше звук f завдяки запозиченням з'являється в слов'янських мовах і вимова хв тепер вважається простонародною, тому в деяких випадках відбулося повернення до первісного f (ф).

Існує думка, що будь-яку географічну назву можна розшифрувати кількома мовами. Це не зовсім так і можливо для коротких назв, але для довгих хороші фонетичні відповідності при близькому сенсі бувають в близько поріднених мовах, а в мовах різних груп практично неможливі, якщо не брати до уваги запозичення. У зв'язку з цим, при доведеній присутності стародавніх англосаксів у Східній Європі певні труднощі викликала сепарація північно-германської і англосаксонської топонімії. Однак у проведених дослідженнях розшифровка топонімів не є самоціллю, вона лише служить для підтвердження того, що в певному місці в певний час перебувало населення, що говорило на тій мові, яка дозволяє розшифровувати досить велику кількість топонімів цієї місцевості. При цьому велику доказову силу мають скупчення топонімів або їх ланцюжки, в той час як будь-які ізольовані назви братися до уваги не повинні. Крім того, більше довіри викликають такі пояснення топонімів, які відповідають особливостям найближчої місцевості або складаються з двох логічно пов'язаних частин.

Пошук концентрації північно-германських топонімів проводився протягом декількох років і при цьому на допомогу приходили непрямі дані які були виявлені принагідно. Ця копітка робота змусила частково погодитися з думкою іншого дослідника:


Яскрава матеріальна культура північного вигляду, що відображає при тому всі аспекти життя суспільства (міські та сільські поселення, поховальні пам'ятки, скарби), існує в ономастичному вакуумі. Східна Європа не зберегла масової топоніміки скандинавського походження (Толочко Алексей, 2015, 170).


А. Толочко має рацію в тому випадку, якщо до Східної Європи відносити тільки Росію, де північно-германська топонімія, дійсно, може бути тільки випадковою. Однак на території Білорусії і Латвії до теперішнього часу знайдено кілька десятків топонімів можливого північно-германського походження, розташованих в певній закономірності. Їх повний список постійно доповнюється новими даними, зроблені розшифровки уточнюються, виявлені помилкові видаляються. Поточний склад списку відображається на карті GoogleMyMaps, тут же даються найбільш переконливі приклади тлумачень топонімії. Зокрема, на території Білорусі такими можуть бути наступні:


Артуки, село в Холмечській сільраді Речицького району Гомельскої обл. – д.-ісл. arta шв. årta "чирок-тріскунець" (Anas querquedula), д.-ісл. ugga, uggi "боятися".

Беркав, село в Гомельській обл. – д.-шв. i>biork, д.-ісл., björk "береза".

Беркава, село в Вітебській обл., Білорусь – д.-шв. i>biork, д.-ісл. björk "береза".

Бонда, хутір Вишневської сільради Сморгонського району Гродненської обл. – д.-шв bonde "землевладелец", д.-ісл. bóndi "землероб" bónda-fólk "землевласник".

Бринев, село в Гомельській обл. – д.-шв., д.-ісл. brynja "броня".

Варняни (Ворняни?), селище Астровецького району Гродненської обл. – д.-шв varna "попереджувати", д.-ісл. varnan "попередження", vörn "захист".

Вітебськ, місто в Білорусі – д.-шв. hviter, д.-ісл. hvit, шв. vit "білий" і д.-ісл. efja "мул, болото", шв. ebb, äbb "відплив".

Гаўлі, село в Буда-Кошельовскому районі Гомельської обл., Білорусь – д.-ісл. gafl "кінець", шв. gavel, "кінець", норв. gavl "фронтон".

Гелін, село в Гомельській обл. – д.-ісл. gjalla, gella "кричати" (особливо про звірів).

Гервяти, селище Астровецького району Гродненської обл. – д.-ісл. görva, gerva "рухоме майно, спорядження", "путь, дорога".

Гомель, місто в Білорусі – д.-ісл. humli, шв. humle, д.-анг. hymele ”хміль”.

Греськ, селище в Слуцькому районі Мінської області – д.-ісл hress "здоровий, бадьорий", hressa "освіжати, бадьорити".

Західна Двина (Даугава), річка – д.-шв. duvin "безсилий", "розслаблений", д.-ісл. dvina "слабнути".

Доўск, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-шв. döfer, д.-ісл. döv, нор. døve "глухий".

Дрибін, село в Могилівській обл, Білорусь – д.-ісл. drīfa "гнати, поганяти".

Марково, агромістечко в Молодечненському районі Мінської обл.– д.-ісл. mark "знак, границя, кінець".

Мінськ (первісно Менськ), столиця Белорусі – д.-ісл mennska "людяність", mennskr "людськийкий".

Мьори, місто у Вітебській обл. – д.-ісл. mjór "тонкий, вузький".

Опса, село і озеро в Бралавському районі Вітебської обл. – д.-ісл. wōps "шалений".

Радашковичи, міське селище в Молодечненському районі Минської обл. – д.-ісл. rætask "пускати коріння".

Рандовка, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. rønd «край, границя, обід», шв. rand «границя, край».

Римдзюни, село Астровецького району Гродненської обл. – д.-ісл. rúm "місце, простір", đjóna "служити, годитися".

Румище, село в Міорському районі Вітебської обл. – д.-ісл. rúm "місце, простір".

Салтаніввка, село в Могилівському районі – д.-ісл. saltan "соління".

Сведскае, село в Гомельській обл. – д.-ісл. svæđi "відкрите місце".

Свир, село і озеро в Мядельському районі Мінської обл. – д.-ісл. svíri "шия".

Скепня, село в Гомельській обл. – д.-ісл. skepna "образ, вид, форма".

Смаргонь, місто в Гродненській обл. – д.-ісл smar "маленький", göng "прохід, і", "кошара".

Фаринава, село у Вітебській обл. Білорусь – д.-ісл. far "рух, мандри", ana "рушати в путь". Закінчення -ва – словянський суфікс.

Шайтарава, село у Вітебській обл. Білорусь – д.-ісл. skái "допомагати, підтримувати", tara "війна, битва".

Швакшти, Мінської обл. – д.-ісл. Мінської обл. – д.-ісл. skvakka "видавати звук".

Подані приклади підтверджують розташування прабатьківщини північних германців і одночасно намічають найбільш імовірний шлях їх міграції до Скандинавії. Судячи з топонімії, північні германці дісталися до Скандинавії не через Фінляндію, а перепливли Балтійське море приблизно від гирла Західної Двіни. Топоніми уздовж берегів цієї річки можуть маркувати їх шлях. При цьому до Західної Двіни скандинави рухалися двома шляхами. Один йшов через Мінськ, а інший вздовж Дніпра. На наведеній нижче карті GoogleMyMaps ці шляхи видно виразно.
Північно-германська топонімія в Східній Європі.

На мапі населені пункти скандинавського походження позначені червоними зірочками.
Прабатьківщина північних германців тонована рожевим кольором
Гідроніми позначені синіми цятками і лініями.


Путь через Мінськ маркують наступні топоніми:


Щільність топонімів на цьому напрямку значно більша, ніж по Дніпру. Очевидно, більша частина мігрантів рухалася цим шляхом. Досягнувши Західної Двіни, вони могли рухатися по ній в обох напрямках. Уздовж цієї річки лежать такі топоніми:

Краслава (Krāslava), адміністративний центр району в Латвії – д.-ісл. krás "лігуміна", ісл. krasla "делікатеси".

Вандані (Vandāni), місто у Єкабпилському районі, Латвія – д.-ісл. vanda "виконувати творчу роботу".

Ґравас (Gravas), місцевість у Єкабпиському районі, д.-ісл. grafa "копати".

Урґас (Urgas), місто в Кокнеському районі – д.-ісл. urga "ремінь, смуга".

Оґре (Ogre), місто в Ікшкільському районі, Латвія – д.-ісл. uggr "страх, передчуття".

Рига, столиця Латвії – д.-ісл. riga "нерівна місцевість".


Діставшись до берегів Балтійського моря, скандинави поселилися на його узбережжі, про що може свідчити топонімія. Однак топонімів германського походження у Східній Прибалтиці має бути багато, оскільки з ХІІІ ст. сюди починають прибувати німецькі колоністи на запрошення заснованих тут духовно-рицарських орденів. В зв'язку з цим виділити топоніми північно-германського походження дуже складно. Більш-менш впевнено можна говорити про наступні:

Валмієра (Valmiera), адміністративний центр району у Латвії – д.-ісл. Valmær, одне з найменувань валькірій, персонажів скандинавської міфології.

Рауна (Rauna), адміністративний центр району у Латвії – д.-ісл. raun "проба, досвід".

Слока (Sloka), озеро в Юрмалі і місто тої самої назви неподалік – д.-ісл. sloka "розливати".