Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Полеміка


Як зазначав :

Проведені дослідження дають підстави сумніватися в тому, що тюркські мови належать до алтайських. Для остаточної відповіді на це питання досить вирішити більш просту задачу – споріднені генетично між собою монгольські і тюркські. Генетична спорідненість мов передбачає, що спільною в них повинна бути досить велика кількість найбільш древніх слів, які одночасно здебільшого є також найбільш вживаними в сучасних мовах. Звичайно, не всі слова, які виникли найперше, зберігаються в мові до нашого часу. Якась їх частина у зв'язку зі зміною умов життя зовсім виходить з ужитку, а якась частина замінюється новими. Американський вчений Моріс Сводеш, визнаючи, що основна частина словника будь-якої мови змінюється з плином часу, стверджував, що зміни відбуваються дуже повільно і при тому з постійною швидкістю. Суть теорії Сводеша коротко визначається наступним чином:

1. Певна частина словника всіх мов відносно стабільна і утворює основне лексичне ядро, яке є спільним для всіх мов.

2. Ступінь зберігання елементів лексичного ядра постійна протягом усього часу.

3. Відсоток втрати слів основного ядра приблзно однаковий в усіх мовах.

4. Якщо відомий фактичний відсоток збережених генетично близьких елементів основного лексичного ядра будь-якої пари споріднених мов, то можна обчислити час, що минув з того моменту, коли ці мови почали процес розходження (дивергенції). (Звегинцев В.А. 1960, 12).

Моріс Сводеш склав список слів основного лексичного ядора в кількості 100 слів, але пізніше розширив його до 200. На основі гіпотези про постійної швидкості його зміни він намагався визначати час початку дивергенції двох споріднених мов (Сводеш Моріс, 1960-1, 28-45). Цей метод пізніше був названий глоттохронологічним, але частиною лінгвістів він абсолютно відкидається, інші ж намагаються його вдосконалити. Саме існування основного лексичного ядра в кожній мові не підлягає сумніву і воно повинно складатися з найбільш древніх слів, що виникли на початку її формування. Оскільки біологічна природа людини однакова, то і його психологічні особливості теж в основному однакові, внаслідок чого у всіх мовах першими виникають слова, які мають той самий зміст. Однак на формування мови впливає і навколишній світ, тому склад лексичного ядра не може бути універсальним, і в різних мовах він може більш-менш відрізнятися від запропонованого Сводешем списку. Чим ближчі між собою мови генетично, тим більше у спільних слів в складах лексичного ядра кожного з них.


Виходячи з цього, для поставленої мети була зроблена спроба знайти відповідності 200 словами стандартного лексичного ядра в пратюркскій і прамонгольській мовах з тим, щоб при їх порівнянні між собою встановити кількість наявних серед них подібних пар слів. Слова зазначених прамов відновлювалися на підставі лексичного фонду сучасних тюркських і монгольських. При цьому бралися до уваги тільки спільні для цих мов слова, як найбільш древні. Спільними визнавалися присутні в подібних формах в усіх мовах або, принаймні, в переважній більшості з них. Як виявилося, для слів стандартного лексичного ядра відповідності серед загальних слів тюркських і монгольських мов були не завжди. Це означало, що відповідні їм споконвічні слова в прамові або були відсутні і з'явилися як новоутворення або запозичення в дочірніх мовах вже після розчленування прамови або споконвічне спільне слово з часом в деяких мовах зникло і було замінене на нове. Як би там не було, в результаті виявилося, що словами основного лексичного ядра є відповідності як для тюркських, так і для монгольських мов тільки в 140 випадках (див. Лексичне ядро тюркських і монгольських мов ). Серед усіх цих пар спільними для обох мов можна вважати лише тільки 20 наведених у таблиці нижче:Значення Пратюркська Прамонгольська Значення Пратюркська Прамонгольська
вода *suv *usu серце *jürek *ǯirüke
довгий *uŕa-k *urtu сіль *tavaŕ dabu-su
круглий *tegir *tögörig сухий *kuryk *kawra -
хто *kim *ken тягти *tart- *tata-
чоловік *er *ere тягти *čiŕ- *čir-
ми *biz *bid хробак *kūrt *koro-kai
набрякати *kap- *kab- чорний *kara *kara
новий *jaŋy *sine шия, горло *bogaz *bagalǯar
батько *aba:, ata *ab[u] я men *bi, *min-
сім'я *urug *hüre яйце *jumurtka *ömdege

Двадцять пар спільних слів в тюркських і монгольських мовах з 140 прийнятих до розгляду, складають всього лиш 14% від основного лексичного ядра цих мов. Це дуже мало для того, щоб впевнено говорити про їх генетичну спорідненість. Підрахунок Моріса Сводеша, зроблений за методикою Р. Д. Ліза, дозволяє говорити, що в лексичному ядре через дві тисячи років має оставатьсяя 66% споконвічних слів (Сводеш Морис, 1960-1, 46). Однак, оскільки теорія Сводеша не є загальновизнаною і піддається грунтовній критиці, ми не будемо робити остаточний висновок про відсутність генетичного споріднення між тюркськими і монгольскими мовами тільки на підставі проведеного аналізу лексичного ядра цих мов. Є також інші, більш переконливі докази. В першу чергу це те, що прабатьківщина тюрків, отримана з допомогою графоаналітичного методу, знаходилася не на Алтаї, а в Закавказзі (див. розділ Формування ностратичних мов. Міграція тюркських племен в межиріччі Нижнього Дніпра і Дона, де стався розпад пратюркского мови, розглядається в розділі Тюрки. Тут тюрки стали творцями середньостогівської і ямної культур, на базі яких розвинулася культура шнурової кераміки, носіями якої були давні булгари, далекі родичі сучасних чувашів.


Між тим, багато лінгвістів знаходили особливу близкість між чуваськю і монгольськими мовами, що мало би підтверджувати концепцію алтайської прабатьківщини не тільки чувашів, але і всіх тюрків:


… не визначаючи поки точно положення чуваської мови серед споріднених їй мов, ми можемо умовно вважати її проміжною ланкою між монгольськими і тюркськими мовами (Поппе Н.Н., 1925, 8).


Далекі сліди перебування чувашів спочатку в сусідстві з монгольськими племенами, а потім у верхів'ях Іртиша і Єнісею – в сусідстві з алтайськими тюрками і середньоазійським іранськими племенами добре знаходяться в мові чувашів. В чуваській мові є багато монгольських слів, і майже всі вони стародавнього походження (В. Г. Егоров, 1971, 7).


Однак такі погляди не є загальноприйнятими. Наприклад, Менгес вважав, що у чуваській мові дуже мало алтайських слів (Менгес К. Г., 1979, 51). Інший визнаний тюрколог, кажучи про монгольські запозиченнях в тюркських мовах ніде не зазначає їх наявність в чуваській і відмічає, що найбільше їх в північно-східній (Південний Сибір і Тува) і північно-центральній (казахський і киргизький) групах мов і при цьому вони у більшості своїй відносяться до середньовічних часів (Clauson Gerard, 2002, IX).

Вище цитований автор в тій же роботі зауважує, що монгольські слова є «в незначній кількості» (Егоров В.Г., 1971, 105). Це зайвий раз підтверджує, наскільки невизначені оцінки словами "багато", "мало" без кількісного порівняння з іншими спорідненими мовами. Тим не менш, на перший погляд може здатися, що достатньо навіть невеликої кількості монгольських слів в чуваській, щоб свідчити про контакти між предками сучасних чувашів і монголів, які мали би мати місце:


Чуваська мова має і низку монгольських слів, які не зустрічаються в інших тюркських мовах. Це перш за все займенники… Решта монгольсько-чуваських відповідностей нечисленна, але достатня для того, щоб довести співіснування прачувашів і монгольських народів у далекому минулому – задовго до монгольських завоювань (Ахметьянов Р.Г., 1978, 119).


Якщо ж не вважати на займенники, Ахметьянов у своїй роботі наводить шість-сім чуваських слів, яким знайдені аналоги тільки в монгольській мові, але це не означає, що в інших тюркських мовах їх немає або ніколи не було, або не було в давньотюркській мові. Аналогічне явище можна спостерігати також татарською та навіть в угорській мові, де є сепаратні угорського-монгольські лексичні відповідності. З цього приводу відомий угорський лінгвіст Золтан Гомбоц писав: «Те, що в деяких випадках відповідності до угорських слів можна виявити тільки з монгольської .., не має особливого значення, оскільки давньотюркський словниковий фонд відомий нам далеко не в повному вигляді» ( Гомбоц Золтан , 1985-1, 29). З другого боку, деякі чуваській-монгольські відповідності абсолютно не можуть вважатися древніми, якщо виходити із значення слів («олово», «хустка»). Запозичення з середньомонгольської мови в значній мірі заплутує картину, будучи прийнятими за запозичення давніші. Однак про генетичну спорідненість можуть говорити тільки найбільш вживані і, відповідно, найбільш давні слова, що були у повсякденному обігу ще на початковому рівні розвитку мов. Більшість з них і тепер є найбільш вживаними , але прикладів саме таких спільних слів між чуваською і монгольською мовами не наводиться.

Угорський лінгвіст Андраш Рона-Таш, розглядаючи у світлі алтайської теорії монгольські відповідності в чуваській, на прикладі трьох десятків чуваських запозичень з середньомонгольської, приходить до висновку, що джерелом запозичення також інших слів аналогічного фонетичного складу так само може бути середньомонгольська (Rona-Tas A. 1975, 201-211). На його думку, наявність слова навіть у трьох групах алтайських мов не може бути доказом його спільноалтайського походження. Він бачить такі причини, які можуть пояснити факти мовної спільності:

- історичні контакти;

- ареальна конвергенція;

- типологічні паралелизми;

- конвергенція незалежних за походженням одиниць;

- випадкові збіги;

- генетична спорідненість.

Як бачимо, причин досить багато і сама наявність збігів між чуваською і монгольськими мовами ще не говорить про генетичну спорідненість тюркських і монгольських мов. (Рона-Таш Андраш. 1987-2, 6). При цьому слід вказати, що Н. Поппе, дискутуючи з угорським лінгвістом, змушений був погодитися з цим його висновком (Poppe Nicholas. 1977, 114).

У фонології чуваської і монгольських мов також є відповідності на користь якщо не генетичної спорідненості, то давнього сусідства булгар і монголів. Спільною для чуваської і монгольської мов, наприклад, є втрата кінцевого k основи, але це вторинний розвиток (Эрдаль Марсель. 2005, 127). В чуваській мові на місці давньотюркських – k, -g розвинувся давньочуваський спірант (, який втрачався в кінці слова в більш пізні часи, про що свідчать угорські запозичення з чуваської: уг. borz "борсук" з чув. *borsuγ, уг. kút "криниця" з чув. kutuγ. Це явище не є особливістю угорської мови, бо в більш давніх тюркських запозиченнях кінцеве k залишається: árok "канава, рів", hurok "петля", köldök "пуп" (Палло Марґіт К. 1985, 80). Згідно з нашими дослідженнями предки чувашів і угорців могли вступити в контакт не раніше першого тис. д н.е.

Іншими монгольсько-чуваськими збігами можуть бути такі такі:

- приголосному r в чуваській і в монгольських мовах в решті тюркських мов відповідає в переважній більшості випадків s/z.;

- приголосному l в чуваській і в монгольських мовах відповідає š в більшості решти тюркських мов.

Серед тюркологів існує поділ усіх тюркських мов на дві групи – група «r/l-мов» та група «z-мов». До групи r-мов із сучасних входить одна чуваська, але припускається, що були також і інші r-мови.

Природа фонетичної відповідності r/lš/s/z. є одним з найзагадковіших феноменів алтайських мов (тюркських, монгольських, тунгусо-маньчжурських) і залишається недостатньо вивченою:


Наші знання про l/r-тюркську мову є настільки фрагментарними і уривчастими, що ліпше не намагатися прослідкувати його історію в деталях, зауваживши тільки, що різниця між l/r-тюркською і стандартними мовами була первісно у вимові окремих звуків и, можливо, не поширювалася в сферу структури слова, граматики і лексики (Clauson Gerard, 2002, 26-27).


Детальніше ця тема розглядається в статті про гіпотетичний ностратичний звук RZ. Тут же тільки дається пояснення природи феномену r/l у чуваській мові.

Крім усього іншого, проти генетичної спорідненості тюркських і решти алтайських мовов говорить повна відсутність подібності між тюркськими і монгольськими числівниками, котрі мали би складати один з найдавніших пластів лексики.

Предки булгар втратили мовний контакт зі своїми родичами після переходу на правий берег Дніпра. Припущення про те, що чуваші дуже рано відокремилися від інших тюрків, в результаті чого їх мова розвивалася самостійно, існує дуже давно (Поппе Н.Н. 1925, 5). Інші ж тюрки перебували між собою в тісному сусідстві ще довгий час, протягом якого їхні мови придбали багато спільних фонетичних, лексичних і морфологічних особливостей, невластивих чуваській. Детальне вивчення відмінностей між чуваською і рештою тюркських мов підтверджує цей висновок:

… коли спільнотюркська мова представляла собою ще більш-менш єдину мову, чуваська (давньо-чуваська) вже йшла своїми шляхами розвитку(Поппе Н.Н. 1925, 31).


Після розселенням тюрків на величезній території від Північного Кавказу до Алтаю більша їх частина вступила в контакт з народами алтайської мовної сім’ї справила на їх мову великий вплив. Разом з лексичними запозиченнями могли бути переданими також і деякі фонетичні особливості, зокрема архаїчний звук rz. Поступово якісь архаїчні риси були втрачені серед основної маси тюркських мов, але збереглися на периферії тюркського світу. Цим і можна пояснити ті спільні риси, які мають чуваська і монгольські мови і які вводять в оману вчених. Чуваська мова законсервувала в собі архаїчні тюркські мовні явища саме тому, що довгий час розвивався без прямих контактів з іншими тюркськими, а якісь із цих мовних явищ могли бути передані тюрками в монгольські мови, коли вони вперше вступили в контакт з монголами. Монгольська мова теж могла зберегти ці архаїчні мовні явища, чому можуть бути найрізноманітніші причини. І якщо б чуваська мова мала багато відповідностей з монгольською, то з якутською, безперечно спорідненою генетично, вона тим більше повинна була би мати багато спільного, але про якісь особливі факти такої подібності ніде не згадується.

Інколи вважається, що крім булгарської r- мовами були огурська і мова аварів (Рона-Таш Андраш, 2005, 115). Етноніми огузи, огури і авари, без сумніву, сходять до одного спільного іранського джерела awara «волоцюга, кочовик» (афг. avāra тощо) і тому не могли бути самоназвою. Відповідно різними найменуваннями огузи, огур і авари міг називатися у різних мовах той самий народ. З огузами ми пов'язуємо сучасних гагаузів, народ z-мови. Виникає протиріччя, яке знову ж таки розв'язується за допомогою існування звуку rz, який у мові гагаузів, нащадків озузов-огурів-аварів перейшов у z порівняно недавно, в історичну епоху (можливо під впливом кипчакскої мови). У такому випадку ставити в один ряд огурську і булгарську мови немає підстав.

Під час масового переходу булгар на правий берег Дніпра індоєвропейці все ще залишалися на місцях своїх старих поселень і культурний обмін між прибульцями і місцевим населенням сприяв розвитку мовних зв'язків. Про мовні контакти булгар з індоєвропейцями говорять лексичні відповідності між чуваською мовою, з одного боку, та латинською і германськими, з іншого. При цьому італьсько-булгарські мовні зв'язки є хронологічно більш ранніми, оскільки з індоєвропейців саме з древніми італіками булгари повинні були зустрітися на правому березі Дніпра перш за все.

Ми вже не раз відмічали, що тюрки стояли на більш високому рівні культурного розвитку, ніж індоєвропейці, про що в мовах останніх свідчать слова господарського значення тюркського походження. Пор.:


гр. αγροσ, лат. ager, нім. Acker “поле” – тюрк. ek- (чув. ак, акăр) “сіяти”;

гр. αλφι “ячмінь”, αλφη“ячмінна крупа” – сп. тюрк. arpa “ячмінь”;

гр. ηθμοσ “сито, решето” – чув. атма “сітка для ловли риби, птахів”;

гр. κηροσ “віск, соти” – чув. карас “соти”;

гр. κορβανοσ "храмова скарбниця" – чув. кăрман "кузов";

гр. λισγαριον (λισγοσ) “мотика” – крим.-тат. ülüskär, каз. lesker “мотика”;

гр. μηκον “мак” – чув. мăкăнь “мак”;

гр. παστη “тісто” – карач., балк. баста “каша”;

гр. πυροσ “пшениця”, лит. pūraĩ "озима пшениця", укр. пирій – чув. пăри “полба”;

гр. χορτοσ “кошара, обора”, лат. hortus “сад”, герм. gardon “сад” – чув. карта “огорожа”;

лат. arca “ящик” – чув. арча “скриня”

лат. cama “ліжко, постіль” – чув. хăма “дошка”.

лат. carta, гр. χαρτησ “папірусна карта” – чув. хăма “латка”.

лат. casa “дім” – чув. кассă “село, вулиця”.

лат. cupa “відро, бочка” – тур., турк. kova, чаг. qopa та інші подібні “відро”;.

лат. ius, iuris “суп” – чув. яшка – загальна назва перших страв;

лат. scopula “мітла” – чув. шăпăр “мітла”;

лат. sĕrra “пилка” – чув. сĕр “терти, пиляти”;

лат. torta “круглий хліб” (від tortio – torqere "крутити") – чув. тăрта “вити гніздо”.


Про культурну перевагу тюрків над індоєвропейцями у ті часи говорить етимологія багатьох назв металів в індоєвропейських мовах, які мають тюркське походження. Ця тема детально розглядається в статті "Назви металів в індоєвропейських та тюркських мовах".

Можна знайти тюркські впливи і в духовній сфері. Певні зв'язки між булгарами і італіками проглядаються у релігійній тематиці. Латинське abbās "абат" вважається запозиченим через грецьку з арамейської (abbā "батько") і не розглядається в етимологічному словнику латинської мови (Walde A.1965). Спочатку ніби це слово вживалося в молитвах у значенні "мій батько" (Kluge Friedrich, Seebold Elmar. 1989, 7). Однак подиву гідним те, що латинському і грецькому словам добре відповідає чув. апăс "жрець", яке походить від давнього тюркського слова на означення близьких родичів і в тому числі батька (aba/apa). При запозиченні з арамейської і вживанні у молитвах слово abbās мало би вживатися при звертанні до Бога, а не до його служників, тому слід відати перевагу булгарському джерелу запозичення. До релігійної тематики можна віднести ще таку лексичну паралель: лат. vapor “пара, дим, вогонь" – чув. Вупăр "нечистий дух". Слово, безумовно, має тюркське походження (д.тюрк. bu "пара" і чув. пыр, яке серед іншого має значення "приходити" або пар/пǎр "давати, видавати").

Подиву гідною є також подібність грецького πανδουρα "цитра", латинського pandura "трьохструнна лютня" і цілого ряду чуваських слів близького значення: pănt - наслідування звону струни, яка трісла, păntăr-păntăr – наслідування бринькання, тринькання струн, păntărtat – 1. "бринькати, тринькати, видавати бринькаючі звуки" (про струнні інструменти), 2. "тріщати, гуркотіти" (про барабан) та інші подібні. Те що, чуваські слова мають більш загальне значення означає, що струнний музичний інструмент індоєвропейцями (греками або/та італіками) був запозичений у булгар, а не навпаки. Одночасно ними було запозичене також булгарське слово, котрому було надане конкретне значення музичного инструменту, однак, як називали його самі булгари, залишається невідомим. У Середній Азії поширений струнний інструмент танбур, і вважається, що його назва має арабське походження (ар. tanbūr "струнний музичний інструмент"). Однак чув. тĕмпĕр-тĕмпĕр "наслідування барабанного бою" і тĕмпĕртет "гриміти, гуркотіти" (про барабан) змушують сумніватися в цьому, бо подібність слів păntăr і тĕмпĕр говорить про їх спільне, тюркське походження. Зауважимо, що у народів Кавказу є для назви музичних інструментів слова подібні латинському pandura, але джерело їх запозичення, так само як і слова бандура, визначити складно. Доказом тюркських культурних впливів можуть бути також запозичення з абстрактним значенням. Наприклад, сучасне чуваське слово пинĕш "тисяча" має паралель в латинській finis "кінець, межа". Конкретне значення чуваського слова, яке походить від спільного тюркського biŋ "тисяча", свідчить про те, що коли тюрки вже засвоїли лічбу принаймні до тисячі, індоєвропейці, які не мають спільного слова для означення такої кількості, розуміли тюркське слово як кінець рахунку, як конечне число.

Повний список латинсько-чуваських і грецько-чуваських лексичних відповідностей наводиться окремо.

Можливо, що частина з тюрксько-італьських відповідностей походить ще від тих часів, коли всі тюрки перебували на території між Дніпром і Доном, але розділити пізніші сепаратні булгарсько-італьські і більш давні тюрксько-італьські зв'язки поки що не є можливим. Ясно тільки одне, що з усіх тюркських мов найбільше зв'язків з італьськими мовами, добре відбитими в латинській, має чуваська мова. Цей факт свідчить про тривале сусідство булгар та італіків до того часу, як останні мігрували в бік Апеннінського півострова. Свідченням про таке сусідство можуть бути неочевидні чувасько-латинські мовні відповідності, пошук яких вимагає кропітких досліджень. Наприклад, розтлумачити чув. пăяхам «дівер» за допомогою сучасної чуваської мови неможливо, але якщо залучити інші тюркські мови і латинську, то його можна зрозуміти як «чоловік сестри» (лат. homo "людина, чоловік", туркм. bajy , "сестра чоловіка", тур. bacı "сестра"). Правда, дівер – це брат чоловіка. Невідповідність зробленого тлумачення може бути пояснена тим, що назва родича може бути різною в залежності від сторони споріднення, що нерідко призводить до зміни сенсу того самого слова.

Також багато в індоєвропейських мовах назв рослин, що мають тюркське походження. Ця тема розглядається у статті "Спільна тюрксько-індоєвропейська лексичне спадщина в назвах рослин". Тут можна привести найбільш цікаві приклади. Один з них такий: чув. армути "полин" – нім. Wermut "те саме". В етимологічному словнику німецької мови (А. Kluge Friedrich, Seebold Elmar, 1989) німецьке слово виводиться з зах. герм. *Wermаda, якому нібито є далека лексична паралель в кельтській – *swerwo "гіркий". Однак, беручи до уваги чуваську форму, ближчою паралеллю повинно бути лат. artemisia "полин", яке могло бути запозиченим з булгарської з метатезою приголосних. Саме чуваське слово армуті є видозміною двох чуваських же слів ерĕм (інша назва полину) і утă «трава», тобто дослівно «полин- трава». Тюркське походження цього слова безперечне, оскільки подібні слова є і в інших тюркських мовах: тат. ерем, узб. ерман, як. ербеhін – всі "полин". Грецьке αρωμα "запах, аромат", запозичене пізніше в багато мов, теж має тюркське походження.

Друга відповідність в назві трав: чув. pultăran “борщівник” – нім. Baldrian “валеріана”. Борщівник і валеріана досить схожі між собою, тому перенесення назв вповні можливе. Латинська назва рослини Valeriana очевидно змінена під впливом лат. valere "бути сильним". Німецькому слову фонетично краще відповідає тур. baldiran "борщівник". Назва цих рослин, безумовно, тюркського походження, оскільки подібні слова є також і в інших тюркських мовах. Коли і в які індоєвропейські мови відбулося запозичення, поки не встановлено. До назв трав має відношення і наступний приклад. Сер Джерард Клоусон (Gerard Clauson) відновлює давньотюркське слово *jarp (jarpuz) зі значенням "терпкий" на підставі узб. jalpiz, каз. žalbyz "м'ята", Xakani- jarp "міцний, солідний". До них відноситься також і чуваське слово çiрěп "міцний", якому може відповідати нім. herb «терпкий», анг. herb "трава"

Про контакти булгар з італіками можуть свідчити і екстралінгвістичні факти, якщо пошукати їх цілеспрямовано, але поки що ж можна говорити лише про випадкові знахідки такого роду. Наприклад, дуже цікаво, що тема боротьби грифів з людьми і тваринами, присутня на зображеннях предметів, знайдених у скіфських курганах повторюється також у рельєфах на саркофагах IV ст. до н.е., знайдених при розкопках неподалік від Тарента в Південній Італії (Бонград-Левин Г.А., Грантовский Э.А. 1983, 80).

Після того, як італіки покинули свою прабатьківщину, в їх ареалі поселилися фракійці, що прийшли сюди з лівого берега Дніпра. У процесі своєї міграції десь на південь від Росі затрималася група давніх греків, у той час як їх велика частина відійшла на Пелопоннес. Очевидно, ще південніше оселилися також стародавні вірмени і фрігійці. У такому випадку, булгари повинні були перебувати у сусідстві з усіма ними. Коли германські племена просунулися на південь і схід до Дніпра, з'явилася також можливість для мовних контактів булгар з германцями. Оскільки з фракійської і фрігійської мов у нас немає достатнього лексичного матеріалу, а у вірменській мові слова тюркського походження можуть бути запозиченими з турецької, на користь присутності булгар на Західній Україні у більшій мірі свідчать частина чувасько-грецькы, але найбільше чувасько-германські мовні паралелі.

Сліди булгарсько-германських контактів проявляються у численних лексичних відповідностях між германськими і чуваською мовами, котрих настільки багато, що вони повинні стати темою окремого дослідження.

Факт існування німецько-чуваських лексичних паралелей раніше вже відзначали деякі фахівці, зокрема Корнілов. В одній зі своїх робіт він наводив кілька німецько-чуваських лексичних сходжень, хоча не дав їм переконливого пояснення (А. Корнилов Г. Е. , 1973, 88-101). Цілеспрямовані пошуки дають нам все нові і нові приклади. Відповідно до визначеного нами ареалу тевтонів, межа між ними і булгарами проходила по вододілу басейнів Прип'яті і Дністра. Оскільки вона не була чітко вираженою, мовні контакти між населенням були досить тісними, що і позначилося на численних лексичних відповідностях сучасних німецької та чуваської мов.

Деякі германсько-чуваські лексичні паралелі мають відповідності у грецькій і латинській мовах, тому прослідкувати їх шляхи проникнення у германські складно. У словнику Клюге допускається зв'язок нім. Harz „живиця” з гр. κηρασ „стільники”. В такому випадку сюди ж відноситься і чув. карас „стільники”. Очевидно, слово індоєвропейського походження, бо в інших тюркських мовах цей корінь не зафіксовано. У цьому ж словнику нім. Volk "народ", котрому відповідають анг. folk, шв. volc "те саме", стоїть з позначкою “Жодних можливостей для порівняння". Між тим, з ним можна порівняти чув. пулккă "зграя", "стадо". Bulgar – древня назва тюркського племені, предків чувашів, яке походить від того самого кореня. Латинські слова vulgus “народ”, “стадо”, “юрба”, vulgaris “звичний”, очевидно, запозичені з булгарської мови. Неясно, з якої індоєвропейської мови запозичене чув. карта “загородка, огорожа”. Слова цього кореня є в грецькій, латинській та германських мовах: гр. χορτοσ “загін, огорожа”, лат. hortus “сад”, герм. *gardon, нім. Garten, анг. garden “сад”. Ще одним прикладом є наступна ізоглоса: чув. мăкăнь – нім. Mohn (давня форма *mæhon) – гр. μηκων (усі "мак"). Слов'янські слова для назви маку, очевидно, в скороченій формі запозичені з булгарскої. У пошуках походження цього слова, було звернуто увагу на вірм. makan «стебло, лозина». Можливо, назва маку походить від його високого стебла. Тоді в основі його має лежати тюрк. baqan «стовп», яке раніше могло мати розширене значення «стебло, стовбур». Оскільки говорити про індоєвропейське походження слова немає підстав, то воно не може бути свідченням контактів булгар з тими греками, які залишилися на території Україні після відходу їх основної маси на Пелопоннес.

Взаємовплив булгар та сусідніх германських народів позначилося не тільки на лексиці, а й у віруваннях та звичаях. Це тема окремих досліджень, але деякі приклади можна вже привести. Чуваську назву бога турă/тур можна порівнювати з ім'ям германського бога Тора (Донара), сина Одіна. Им’я германського бога, що первісно означало «грім», мало форму *þunra, яка нагадує назву верховного божества тюрків Täŋri (дослівно «небо»), від якого і походить чув. турă. Без сумніву це божество було запозичене германцями у булгар, як і багато інших міфічних істот. Наприклад, з булгарським міфічним персонажем, який до цих пір зберігся в чуваській фольклорі як Улăп «велетень, богатир» і що має також відповідності в казках більшості тюркських народів (тур., узб. Alp , тат., каз. alyp та ін.) можна пов'язувати германський персонаж іншої природи: нім. Alp, Alb «домовик, злий дух», анг. elf «ельф, карлик, злісна істота». Додання страхітливого значення чужому божеству або міфічному персонажеві цілком зрозуміло. При бажанні такі приклади в міфології можна знайти. На Україні здавна для заспокоєння дітей їх лякали якимось страшним «бабаєм», якого цілком можна пов'язувати з Папаєм, головним скіфським божеством. Свідоцтва про більш пізні мовні і культурні контакти слов'ян і булгар будуть розглянуті окремо.

У процесі досліджень було випадково виявлено подобу курд. dirûd і кельт. druid (обидва "жрець"). Спроби розшифрувати кельтське слово ведуться з часів Плінія, але загальноприйнятого йому пояснення нема (Botheroyd Sylvia and Paul F., 1999, 118-119). Надійно етимологізувати курдське слово не виявилося можливим, тому можна було припустити, що вони є запозиченими. Скорш за все запозичення сталося з мови, носії якої у певний час мали тісні мовні контакти і з кельтами, і курдами. Приймаючи до уваги розташування прабатьківщини кельтів у басейні Західного Бугу і місць поселень курдів на Поділлі, і ті, і другі могли запозичити слово на означення жерця або у германців, або у булгар, які в різний час були їхніми сусідами. Відповідно до значення слова, у першій його частині може бути присутнім спільне найменування бога для чувашів і германців Тур/Тор. Для другої частини нічого ліпшого не було знайдено, крім чув. йит "пес". У чуваській міфології вовки називаються турă йытти "божі собаки" і представляються слугами пророка Піхампара (Скворцов М.І., 1995, 129). Можливо люди так здавна називали служителів культу при розумінні собаки у значенні вірного слуги або надійного вартового. Це припущення знаходить підтвердження в трактуванні ордена домініканців як "пси Господні" (лат. Domini canes). У кельтській міфології прямого свідоцтва про розуміння жерця в ролі собаки немає, але сама собака в міфах представлена ​​дуже широко, іноді служить провідником у царство мертвих, служить різним богам і навіть ім'я одного з героїв міфу перекладається як "божий пес". Тобто нічого незвичайного в назві жерців "божими псами" немає. Булгарською праформою такої назви могло бути *turyt, дериватами якої стали кельт. druid і курд. dirûd.

Присутність давніх булгар на території Західної України, а також Польщі і Угорщини постійно підтверджується все новими додатковими даними топоніміки, етнографії, а інколи навіть зовсім несподіваними фактами, таким, як, наприклад, тюркськими рунічними знаками у печерному святилищі на Дністрі. Подібний випадковий збіг обставин має дуже незначну імовірність, на котру практично можна не зважати.
Free counter and web stats