Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Список передісторичної топонімії України


Тлумачення будь-яких топонімів з самого початку не було метою досліджень в рамках Альтернативної лінгвістики, а стало наслідком визначення місць поселень передісторичного населення Східної Європи, коли випадково виявилося, що між мовою давніх поселенців і деякими сучасними географічними назвами існує достатньо чітко виражений зв'язок. Таким чином, розшифровка топонімів мала цілеспрямований характер і при цьому використовувалася лексика мов, про перебування предків яких на певних територіях не існувало жодних припущень доти, поки не були отримані результати досліджень з використанням графоаналітичного методу. В першу чергу маються на увазі чуваська мова, а також курдська, англійська, німецька.

Побутує думка, що будь-які топоніми можна тлумачити засобами будь-якої мови. Однак це далеко не так. Для прикладу, пошук топонімів мордовського походження на території України з використанням мов ерзя і мокша дав досить скромні результати і то лишень на сході. Використання інших мов давало певні результати лишень в окремих місцях, в той час як на інших пошуки були марними. Однак незважаючи на те, що топоніми, які розшифровуються засобами одної мови, концентруються в обмежених ареалах, випадкові збіги все одно мають місце. Найбільшу переконливість має тлумачення топонімів, які мають певний з зв’язком з особливостями тої місцевості, на якій вони знаходяться. Свідчення про такий зв'язок можна знайти в тих розділах Альтернативної лінгвістики, в яких розглядаються топоніми, що походять від одної певної мови. Тут же подається просто список топонімів на території України, яким знайшлося більш-менш адекватне тлумачення із загального числа 1100 найменувань, прийнятих до аналізу. При цьому одиночні топоніми, тобто такі, що не входять до складу хоча б невеличких скупчень зі списку були виключені, як такі, що могли бути випадковим збігом.


Повний список передісторичної топоніміки України складається з кількох тисяч слів і постійно поповнюється і тому може бути наданий автором у поточному стані тільки за відповідним проханням. Дуже сумнівно, що колись він після закінчення повної обробки буде опублікований, але охочі можуть скласти його для себе самі за даними Google-maps.

Free counter and web stats